Ústí nad Labem

Z BCD Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Hlavní strana >> Akce

Obsah

Itinerář

8:55 odjezd z Prahy - Masarykova nádraží (R772)
10:14 příjezd do Ústí nad Labem hl.n.
11:00 Větruše
13:00 Zoologická zahrada
17:40 odjezd z Ústí nad Labem hl.n. (R785)
19:07 Příjezd do Prahy hl.n.

Mapa města

Soubor:Plan_MHD.jpg

Zajímavá místa

Větruše

Soubor:Plan_Usti-Vetruse.jpg

Současnost

zámeček Větruše
Zvětšit
zámeček Větruše

Větruše je jednou z nepřehlédnutelných dominant města Ústí nad Labem, její význam spočívá v historické a společenské hodnotě objektu zachycující životní styl na přelomu 19. a 20. století. Objekt Větruše je umístěn na skalním ostrohu a terase vytvořené opěrnými kamennými zdmi na hraně labského údolí pod Soudným vrchem.

Dnes se zámeček Větruše opět stává místem společenského života nejen Ústečanů. Součástí hlavní budovy Větruše je výletní restaurace s vyhlídkovou terasou, taneční sál a několik salónků, které slouží jako konferenční prostory. V budoucnu se uvažuje o dostavbě hotelové části. Stavba má také 30m vysokou věž, která slouží jako rozhledna. Z věže je překrásný výhled na labské údolí a město Ústí nad Labem. Pro lepší orientaci jsou ve věži umístěny panoramatické fotografie s označením zajímavých míst. Věž je otevřena celoročně. Dalším lákadlem tohoto areálu je zrcadlové a přírodní bludiště, dětské hřiště a sportoviště. V zrcadlovém bludišti se návštěvníci mohou pobavit pohledem do křivých zrcadel, prohlédnout si expozice ve výstavní části a navštívit informační středisko. V sousedství zrcadlového bludiště se návštěvníci ztratí v labyrintu zelených tújí přírodního bludiště.Sportoviště tvoří dvojice tenisových kurtů, hřiště na košíkovou a odbíjenou a stolní tenis. Děti se při návštěvě Větruše zabaví v dětském koutku s prolézačkami. V areálu jsou k dispozici parkovací místa pro osobní automobily i autobusy.

Historie

okolí Větruše
Zvětšit
okolí Větruše

Legenda říká, že Labohoř vystavěl roku 826 k ochraně proti nepřátelům hrad, který pojmenoval „Vitruš/Wittrusch“ na počest své manželky. Ten však později vyhořel do základů.

19. století

Když jednoho dne nájemce střeleckého domu na Větruši Johann Thomas hledal pramen pro studnu, odkryl silné základové zdi hradu. Ještě téhož roku (1839) předal magistrátu stavební plán na zkrášlení Soudného vrchu s krásnými výhledy do tří stran na labské údolí a prstenec okolních kopců. V roce 1847 byla stavba restaurace dokončena. Postupem času se nároky na toto navštěvované místo zvyšovaly, přibývalo komfortu, moderních výdobytků a největším přáním obyvatel města bylo vystavět novou restaurační budovu, dne 7. října 1897 byla dostavěna. Spodnímu patru uprostřed dominovala volně přístupná hala, klenbu hostinské místnosti nesly sloupy, zvlášť útulná byla „staroněmecká jizba“. První poschodí zaujímal sál s přísálím a na obou stranách byly osmiúhelné dřevěné arkýře, jejichž vnější věžičky zdobily celou stavbu. Pokoje nejvrchnějšího podlaží sloužily jako turistická ubytovna. Severní stranu budovy ukončila vyhlídková věž se čtyřmi arkýři.

Větruše se během let stala místem odpočinku a zábavy tisícům lidí. Na upravené louce vystupovali zpěváci, cvičenci, konaly se slavnosti všech spolků a svazů, hrála se zde divadelní představení. Stala se tak symbolem města a centrem spolkového i společenského života obyvatel Ústí nad Labem.

Poválečné období

Větruše zblízka
Zvětšit
Větruše zblízka

Po roce 1945 se vrchu vrátil starý český název Větruše, který přešel i na restauraci. Ta žila dále společenským ruchem až do konce 60. let. Krátce po válce byla vyhlídka v rámci Benešových dekretů předána do národní správy. V prosinci roku 1950 byla stavba jako konfiskát převedena pod Československou obec sokolskou v Praze, o tři roky později přešla pod správu Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport. Další změna nastala po roce 1954, kdy Větruši spravoval národní podnik Turista Praha. Zlomovým datem byl rok 1958, kdy dominanta přešla pod společnost Restaurace a jídelny Ústí nad Labem. Restaurace přistavěly zadní křídlo, které sloužilo zejména v 70. a 80. letech jako ubytovna zahraničních dělníků. Pro špatný technický stav a nedostatek peněz na opravy byl celý komplex v polovině osmdesátých let uzavřen.

Větruše po roce 1989

Změny v politické i společenské situaci po roce 1989 se nevyhnuly ani Větruši. Začátkem devadesátých let měla radnice možnost zapsat objekt do historického majetku města. Nakonec se však v roce 1992 Větruše stala předmětem privatizace, a dostala se tak do vlastnictví prvního nového majitele. Po té šla z ruky do ruky, aniž by na ní byly provedeny jakékoliv opravy, poslednímu majiteli se ji nepodařilo prodat ani pod cenou. Dne 13. července roku 2000 vypukl na Větruši požár. Stavba tak přišla o svoji dominantu vyhlídkovou věž.

<ref>http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=3363</ref>

ZOO

Soubor:Plan_Usti-Zoo.jpg

Soubor:Plan_ZOO.jpg

Důležité informace

  • OTEVÍRACÍ DOBA:
ZOO Ústí nad Labem je otevřena nepřetržitě po celý rok.
Letní sezóna (1.4. - 31.10.) 8:00 - 18:00 hodin
Zimní sezóna (1.11. - 31.3) 9:00 - 16:00 hodin
  • DOPRAVA DO ZOO:
Do ZOO jezdí z centra (autobusové i vlakové nádraží) autobusy nebo trolejbusy MHD. Do ZOO je možné vejít dvěma vchody - hlavním vchodem (Drážďanská ul.) nebo méně používaným vchodem v horní části ZOO (Výstupní ul.). Motorizovaní návštěvníci mohou parkovat před hlavním vchodem do ZOO nebo v letní sezóně na parkovišti u horního vchodu.

<ref>http://euroregion-labe.cz/cz/tu-ul-ku-ost.htm</ref>

Zvířata v ZOO

Zoologická zahrada jsou především zvířata. Hlavním posláním zoologických zahrad v současné době je záchrana vzácných a ohorožených druhů zvířat. Také ústecká ZOO se podílí na tomto celosvětovém úsilí a aktivně se zúčastňuje mnoha mezinárodních ochranářských programů. V historii se nám povedlo rozmnožit mnoho druhů vysoce ohrožených zvířat, za všechny můžeme uvést orangutana bornejského, levharta mandžuského, parosničku rajskou, nosorožce tuponosého, jelena bělohubého či osla somálského.

<ref>http://www.zoousti.cz/zvirataUvod.aspx?WebMenuSelect=4</ref>

Historie

V roce 1908 měl za sebou již 49 let svého života významný ústecký podnikatel a obchodník kovovým zbožím pan Heinrich Lumpe. Byl náruživým přítelem přírody a ptactva, uznávaným ornitologem nejen v Ústí nad Labem a v dalších městech, ale dokonce i daleko za hranicem, např. v některých italských krajích. Od obce Ústí nad Labem odkoupil na místě bývalé cihelny na svahu Mariánské skály pozemky, o kterých věděl, že jsou místem častého výskytu drobného ptactva a založil zde soukromou přírodní ptačí rezervaci známou pod názvem Lumpepark. Jeho záměrem bylo poskytnout ptactvu žijícímu na území města klid ke hnízdění a zabezpečení krmiva přes zimu, ostatnímu ptactvu nabídnout místo k odpočinku s dostatkem potravy při jarních a podzimních tazích. Inspirací k založení přírodního parku pro něj byla mimo jiné činnost amerického průmyslníka Henryho Forda z Dietriodu, o kterém četl ve Vídeňských listech jako o nadšeném milovníku přírody.

Počátky ZOO
Zvětšit
Počátky ZOO

Park se rozkládal na ploše 6 hektarů a dalo velikou práci než byl dotvořen ve vyvážené přírodní a umělecké dílo. K výstavbě bylo použito velké množství kamenů, mnohdy 30 - 40 q těžkých, z Duryňska bylo dovezeno 20 vagónů tufu, kterým bylo vytvořeno mnoho stovek úkrytů pro ptačí hnízda i umělé prohlubně s vodou. Sloužil i při budování pohádkové jeskyně a trpasličího hrádku, který se jako jediný zachoval až do dnešní doby. Během dalších let pan Lumpe obohatil prostor své rezervace o desítky ptačích budek, o srnčí oboru, bylo vysázeno mnoho stovek kusů jehličnatých a listnatých stromů, také okrasných keřů a květin a mnoho vzácných a neobvyklých rosttlin. Vybudoval celý systém kaskád a vodopádů, ve spodní části zdobilo malebné údolí jezírko s vodotryskem, přičemž využil vody tzv. Mariánského pramene. V roce 1914 se rozhodl otevřít park i pro veřejnost, neboť chtěl, aby sloužil všem příchozím, ale především mládeži, při výchově k lásce k přírodě.

Po 1. světové válce nastal rozmach průmyslu spojený s výkupem pozemků na stavbu továren, ale na obranu parku a jeho okolí se postavila široká veřejnost. Pan Lumpe pokračoval ve zvelebování parku v duchu tehdejší zahradní architektury i dobové módy. Z okolí Trutnova nechal dovézt zkamenělé kmeny pravěkých araukárií a postavit z nich kamenný les. Ve vybrané části parku byla udržována dobová zahradnická úprava (Růžová zahrada, Leknínové jezírko) a byly v nich rozmístěny nejrůznější pohádkové výjevy (Perníková chaloupka, Červená Karkulka, Krakonoš držící na ruce dívenku a jiné).

Roku 1936 pan Lumpe zemřel, takže se ze svého bohulibého díla, kterému věnoval obrovské úsilí a nemalé finanční prostředky, těšil celých 28 let! Jeho potomci již přírodovědné sklony neměli, přesto však díky obětavosti hlavního zahradníka a dalšího personálu park dále existoval a udržoval si svoji úroveň. Pak přišla 2. světová válka, která změnila osudy mnoha lidí. Změnám se nevyhnul ani Lumpepark. Po válce přešel do vlastnictví Československé republiky. V té době se z ptačí rezervace stává zookoutek, kde mohli obyvatelé Ústí i návštěvníci z jiných měst trávit své volné chvíle. Úroveň v té době nebyla nijak vysoká, neboť pro Ústí bylo v té době důležitější obnovit a uvést do chodu válkou poničený průmysl a chod města. Postupně však byly budovány nové klece a výběhy a rozloha zoologické zahrady se začala zvětšovat. Největšího rozmachu dosáhla v 70. letech, kdy se rozrostla na dnešních téměř 30 ha. Začaly se stavět nové pavilony, které byly přístupné i návštěvníkům, od kterých byla zvířata oddělena ne klasickými mřížemi, ale modernějším sklem. To je pavilon šelem a pavilon exotária, kde byly umístěny vzácné druhy zvířat. V horní části ZOO byly vybudovány velké výběhy pro nosorožce, žirafy, slony, zebry a antilopy, ale to už je zcela jiná kapitola ze života ústecké zoologické zahrady.

<ref>http://www.zoousti.cz/historie.aspx?WebMenuSelect=34</ref>

Pravidelné předváděcí akce

Cvičení lachtana
Zvětšit
Cvičení lachtana
  • CVIČENÍ LACHTANA
dny: so + ne
hodiny: 10:30; 15:30
Šikovný lachtan Moritz Vás zve na cvičení - přijďte obdivovat jeho kousky!!!
  • KRMENÍ PIRAŇ
dny: sobota
hodiny: 13:00
Jak se krmení našich piraň liší od napínavých trillerů v televizi či v kině?
  • KRMENÍ TULEŇŮ
dny: denně mimo úterý
hodiny: 10:00 hod.
Jak rychle dokáže spolknout tuleň rybu? Přijďte se přesvědčit do ústecké ZOO!

<ref>http://www.zoousti.cz/akceZvirata.aspx?WebMenuSelect=12</ref>

Kostel Nejsvětější Trojice

Kudy ke kostelu
Zvětšit
Kudy ke kostelu

Vypíná se nad Žukovovou ulicí v horní části Střekova. Jedná se o novobarokní obdélnou stavbu z let 1901-1903. Na vrchu nad kostelem je patrová barokní fara z poloviny 18. století se sedlovou střechou.

<ref>http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=3356</ref>

Externí odkazy

<references/>

Osobní nástroje