Aachen

Z BCD Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Hlavní strana >> Akce >> Akce 2010 >> Belgie

O městě

Dóm
Zvětšit
Dóm
Radnice
Zvětšit
Radnice
Haus Löwenstein
Zvětšit
Haus Löwenstein
Grashaus
Zvětšit
Grashaus
Elisenbrunnen
Zvětšit
Elisenbrunnen

Cáchy (německy Aachen s výslovností [ˈaːχən] IPA, francouzsky Aix-la-Chapelle, holandsky Aken) je město v nejzápadnější části Německa, ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, 65 km jihozápadně od Kolína nad Rýnem a 600 km západně od Prahy. Mají 258 000 obyvatel (2004).[1]

Památky

  • Dóm - Uprostřed historického jádra města se v sousedství radnice tyčí dóm. Karel Veliký zde roku 800 nechal postavit mohutnou oktogonální kopulovitou stavbu jako falckou kapli. Na slavném mramorovém trůnu Karla Velikého bylo v letech 936 až 1531 korunováno třicet německých králů. Roku 1414 byla otevřena monumentální přístavba, gotický kostelní kůr. Jedná se o mistrovské dílo gotického stavitelství. Jeho okna, která mají na výšku 27 metrů, jsou nejvyšší v této stavební epoše. Na kůru můžete spatřit zlatý relikviář Karla Velikého (1215) a Mariin relikviář (1239), které slouží k uchovávání důležitých relikvií dómu.
  • Klenotnice dómu - Dóm svou konečnou podobu získával více než 1200 let. Bohaté vybavení a jiné poklady financovali císaři, králové a poutníci. Kruhový lustr pod mozaikovou kupolí daroval Fridrich I. Barbarossa. Klenotnice dómu je jednou z nejvýznamnějších církevních pokladnic Evropy. Je v ní uložena jedinečná sbírka cenností dokumentující historii dómu, jako například Lotharův kříž (kolem roku 1000) nebo stříbrná, částečně pozlacená Karlova busta (po roce 1349).
  • Gotická radnice - Ve 14. století byla na základních zdech palácové auly v karolínském císařském paláci postavena radnice se slavnostním korunovačním sálem. Stěny jsou ozdobeny pěti freskami s portrétem Karla Velikého od Alfreda Rethela. Dále se zde nacházejí kopie říšských insignií (říšské jablko, meč, koruna) a karolínský rukopis. Od roku 1949 zde město Cáchy každoročně uděluje mezinárodní cenu Karla Velikého za zásluhy o dorozumění v Evropě.[2]
  • Domy ze středověku - Naproti radnici na náměstí Marktplatz stojí Haus Löwenstein. Je to dům přibližně stejně starý jako radnice a jako jeden z mála gotických domů přestál velký požár města r. 1656. V rohovém výklenku pod stříškou stojí soška českého kněze sv. Jana Nepomuckého z roku 1747. Na náměstí Fischmarkt se dochoval další z gotických domů - Grashaus. Původně to byla první radnice města. Po dostavbě nové radnice r. 1349 sloužil dům jako soud a později i vězení. V sedmi výklencích na budově stojí sochy představující šest kurfiřtů a Rudolfa I. Habsburského, stojícího uprostřed.[3]
  • Elisenbrunnen - Na náměstí Friedrich-Wilhelm-Platz se nachází jedna z typických staveb Cách - kolonáda Elisenbrunnen (Elizin pramen) v klasicistickém stylu, postavená nad Císařským pramenem roku 1827. Jméno má po dceři bavorského krále Maximiliana I., manželce pruského krále Fridricha Viléma IV. Elisabeth von Bayern, která lázně v Cáchách často navštěvovala. Z pramene vytéká sirnatá minerální voda o teplotě skoro 53°C.[4]
  • Středověké brány - Město mělo původně dva okruhy hradeb s jedenácti mohutnými bránami. Dvě z nich se dochovaly. Brána Ponttor, která patřila k vnitřním hradbám, je z druhé poloviny 13. stol. a stojí na konci ulice Pontstrasse. Tahle brána má barbakán, což je obranný prvek, který je tvořen menší předsunutou bránou se dvěma věžemi. Druhá brána, Marschiertor, byla postavena v roce 1257, stojí na konci Franzstrasse a byla součástí vnějších hradeb na jihozápadě města. Všechny brány byly střeženy oddíly městských vojáků a městských milicí, kterým se říkalo Pennsoldaten. Jeden bronzový Pennsoldat v uniformě sedí u brány Marschiertor.
  • Hrad Frankenberg - otevřeno v sobotu 11-14 hod, 1 EUR [5]
  • Observatoř

Mapa

Soubor:Aachen-map.jpg

Osobní nástroje