Lucemburk

Z BCD Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Akce > Akce 2012 > Francie 2012

Lucembursko

Tato malá a na první pohled vcelku nenápadná zemička se nachází na západě Evropy. Krásně zapadá mezi Belgii, Německo a Francii. Právě jazyky dvou posledních jsou i těmí úředními, ke kterým patří samozřejmě i lucemburština. Lucembursko se jako jediné na světě pyšní státním zřízením nazývané velkovévodství a proto se i jeho nejvýše postavený nazývá velkovévoda. Protože je to konstituční monarchie, i tento titul se dědí.

Historie Lucemburska sahá do 10. století n. l. kdy oficiálně vzniklo hrabství. Nicméně první zmínky o osadě v místech dnešního Lucemburska spadají do zápisků samotného Caesara.

O Lucembursku se hodně mluvilo v souvislosti se Schengenem. Schengen je místní vesnička, po které bylo pojmenováno území EU, kde nepotřebujete při cestování pas.[1]

Lucembursko je zemí tří jazyků – lucemburštiny (tou hovoří lidé doma a status úředního jazyka má teprve od 80. let), němčiny (tu se děti učí povinně ve škole) a francouzštiny (rovněž povinná, navíc jde o jazyk státní správy a soudnictví).

Lucemburk

Lucemburk (francouzsky: Luxembourg, německy: Luxemburg, lucembursky: Lëtzebuerg), je hlavní město Lucemburského velkovévodství a má 82 268 obyvatel (2002). Leží na skalnatém masívu nad soutokem řek Alzette a Pétrusse a je významným bankovním a administrativním centrem. Složitý členitý terén je překonáván pomocí 100 mostů, které patří mezi časté turistické cíle, kvůli nádherným pohledům na město.

Jeho název byl poprvé zaznamenán roku 963, když hrabě Siegfried získal malé opevnění na skále nad říčkou Alzette. Tenkrát se hrádku říkalo Lucilinburhuc a osada na okolních kopcích prodělala během následujících staletí bouřlivý vývoj. Nejen, že se město během středověku a později i novověku proměnilo v nedobytnou pevnost, ale v dobách poměrně nedávných stalo jedním z hlavních politických i finančních center Evropské unie. [2]


Památky

Historicky sloužilo město Lucemburk jako vojenská pevnost, což do dnešního dne dokládá systém opevnění, městských hradeb a podzemních chodeb.

  • Katedrála Notre Dame - Katedrála Notre Dame byla původně jezuitský kostel, jehož základní kámen byl položen v roce 1613. Kostel byl v roce 1817 povýšen na katedrálu a v letech 1935 - 1938. Pod ní se nalézá krypta českého krále Jana Lucemburského. [3]
  • Velkovévodský palác - Tento palác ve staré části Lucemburku používá velkovévoda jako oficiální sídlo a pro svou práci od r. 1890. V 16. století zde byla radnice, která po požáru města prošla velkou rekonstrukcí. V letech 1683 - 1684 byla budova opět poškozena a od r. 1795, po příchodu francouzské vlády zde byla umístěna správa lesů. Od r. 1817 získal guvernér města i některé vedlejší budovy, radnice byla přestavěna a rozšířěna na palác a od r. 1890 po příchodu velkovévody Adolfa slouží jako oficiální sídlo.[4]
  • Obchodní třída Grand Rue
  • Náměstí Place d'Armes
  • Radnice - na Place Guillaume
  • Kasematy Bock (10 Montée de Clausen) - skrývají nejen historická děla, někdejší skladiště střelného prachu a fantastické pohledy na panoráma města skrz střílny, ale také zajímavou audiovizuální expozici o vývoji opevnění. Vstupné 3 EUR. Otevřeno 10-17 hod.
  • Muzeum dějin města Lucemburku / Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg - je vytesáno do skály, s krásnými moderními interiéry tvořenými kombinací kovu, skla, dřeva a kamene a do jeho podzemních pater se sjíždí širokým proskleným výtahem. Od nejspodnějšího patra pak začínáte objevovat bohatou historii města a jeho okolí od pravěku do současnosti.[5]. Otevřeno 10-18 hod. Vstupné 5 EUR.
  • Adolfův most

Ve městě sídlí i některé úřady Evropské unie. [6]

Mapa: [7]

Soubor: Lucemburk-mapa.jpg


Osobní nástroje