Malta

Z BCD Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Doprava

 • 6.5.2017 10:10 - 13:40 Praha - Valletta
 • 9.5.2017 21:20 - 23:50 Valletta - Praha


Ubytování

 • Carlton Hotel
 • Tower Road 261, SLM 1600 Sliema, Malta
 • bazén, 3 minuty od pláže

Harmonogram

Sobota 6.5.2017

[1]

Neděle 7.5.2017

 • 9:30 půjčit auto - Preluna, 124 Tower Road
 • 9:30 - 10:00 cesta (10 km)
 • 10:00 - 11:00 Mosta - rotunda/kostel sv. Marie
 • 11:00 - 11:15 cesta (5km)
 • 11:15 - 14:00 Mdina - staré město, metropolitní katedrála, katedrála sv. Pavla, Hlavní brána
 • 14:00 - 15:30 Rabat - katakomby sv. Pavla
 • 15:30 - 16:00 cesta (14 km)
 • 16:00 - 17:15 Ghajn Tuffieha Bay - procházka od Gnejna Tuffieha Tower směrem ke Gnejna Bay
 • 17:15 - 17:25 cesta (4 km)
 • 17:25 - 18:00 Anchor Bay Divesite - výhled na Popeye Village
 • 18:00 - 20:00 Mellieha - farní kostel, The Sanctuary of Our Lady of Mellieha, St Agatha's Tower [2]
 • 20:00 - 20:45 cesta do hotelu (20 km)


[3]

Pondělí 8.5.2017

 • 9:00 - 9:45 cesta (16 km)
 • 9:45 - 10:30 útesy Dingli
 • 10:30 - 11:00 cesta (9 km)
 • 11:00 - 14:15 Hagar Qim a Mnajdra Temples (otevřeno 9-18 hod, vstupné 10 EUR) - procházka k přístavu Wied iz-Zurrieq
 • 14:15 - 14:45 cesta (13 km)
 • 14:45 - 15:45 Marsaxlokk
 • 15:45 - 16:00 cesta (4 km)
 • 16:00 - 16:30 St. Peter's Pool
 • 16:30 - 17:00 cesta 10 km)
 • 17:00 - 19:00 Vittoriosa - Notre Dame Gate, Birgu waterfront
 • 19:00 - 19:35 cesta (13 km)

[4]

Úterý 9.5.2017

http://www.cestomila.cz/clanek/1291-maltske-stripky-5-dil-valletta/139-malta

 • Valetta
 • Parlament
 • Upper Barrakka Gardens
 • Katedrála sv. Jana
 • Grandmaster Palace
 • Casa Rocca Piccola
 • Lower Barrakka Gardens
 • Opevněné pobřeží
 • Projížďka lodí

[5]

http://heritagemalta.org/museums-sites/


Mosta

Mosta je město ležící přibližně uprostřed ostrova Malta, cca 9 km severozápadně od hlavního města Valletty. Má kolem 22 000 obyvatel. Mosta patří k nejstarším osídleným místům na ostrově. Archeologické nálezy dokládají osídlení již v prehistorických dobách.

Nejvýznačnější památkou města je Rotunda Santa Marija Assunta (často nazývána Mosta Dome – Mostský chrám) z let 1833 až 1871 (zcela dokončena byla však až kolem roku 1930). Z důvodu úspory finančních prostředků byla kopule zřízena bez použití lešení. Svým průměrem 37 metrů je počítána k největším v Evropě. K inventáři kostela patří i kopie německé bomby, která 9. dubna 1942 během bohoslužby sice kopuli prorazila, ale nevybuchla (originál se nachází ve Vallettě). [6]


Mdina a Rabat

Mdina, tzv. „Tiché město“ je bývalým hlavním městem ostrova Malta. Toto středověké město leží v centru Malty. Ve městě je až na výjimky zakázána automobilová doprava. Na tomto místě se našly známky osídlení před rokem 4000 př.n.l. Poprvé bylo opevněno Féničany kolem roku 700 př.n.l., pravděpodobně pro svou strategickou polohu na nejvyšším bodě ostrova a v největší možné vzdálenosti od moře. Když se Malta dostala pod kontrolu římanů, římský guvernér si zde postavil palác. Kolem roku 60 zde měl údajně bydlet apoštol Pavel po svém vylodění na ostrovech. Své současné jméno město získalo od sicilských Arabů, kteří přišli na Maltu kolem roku 870 a kteří město důkladně opevnili a odizolovali od sousedního města Rabatu. Silné zemětřesení roku 1693 zničilo většinu budov v Mdině. Katedrála byla poté přestavěna podle návrhu maltského architekta Lorenza Gafy. [7] Do města vedou dvě brány – starší Řecká z 8. století a známější Mdinská z 18. století. Centrum tvoří katedrála svatého Pavla, postavená koncem 17. století na místě zničeného normandského kostela. V Mdině vás čeká bezpočet památek – paláce, kostely, kaple, strážní věže a mohutné hradby. Právě z městských hradeb (z terasy Bastilion Square) je skvělý výhled na velkou část ostrova.


Město Rabat je dodnes předměstskou částí bývalého hlavního města ostrova Mdiny. Pyšní se hlavně kostelem sv. Pavla, který leží přímo v srdci Rabatu. Vedle kostela je vchod do jeskyně sv. Pavla, kde údajně apoštol Pavel přebýval po svém ztroskotání na ostrově. Bludiště chodeb pod městem tvoří katakomby sv. Pavla a sv. Agáty, kde byli pohřbíváni první křesťanští obyvatelé ostrova. Turisticky přitažlivější jsou díky barevné freskové výzdobě z 12.–15. století katakomby sv. Agáty. Nejstarší památku v Rabatu představuje Domus Romana – odkryté pozůstatky starověké římské vily. Kromě vykopávek je uvnitř budovy malé muzeum s expozicí věnovanou Římanům na Maltě. [8]

Další památky:

 • Palác Vilhena
 • Palác Falzon
 • Kaple sv. Mikuláše
 • Karmelitánský kostel s klášterem
 • Benediktinský klášter


Mellieha

Il Mellieha je menší městečko s přibližně 10 tisíci stálými obyvateli. Je rozloženo přímo podél zálivu a opačným směrem stoupá do vyprahlých, kamenitých pahorků ve vnitrozemí. Jeho větší polovina u Středozemního moře je rekreačním střediskem, úzké ulice tvoří ve zbývající části menší historické centrum. Místní pláž zvaná Mellieha Beach (nebo také Ghadira) je podle mnohých tou nejhezčí na celé Maltě. Celkově je dlouhá asi 500 metrů, útesy v dolní třetině ji však dělí na dva úseky. Díky své šířce až 40 metrů pojme poměrně velké množství rekreantů z četných okolních hotelů. [9]

Mellieħa byla obydlena již během neolitu, kolem roku 3000 př.n.l. Z této doby pochází některé megalitické pozůstatky, jako například chrám Għajn Żejtuna či různé jeskyně a hrobky, kde byly nalezeny nástroje a zbytky keramiky. Během vlády Římanů v jeskyních Melliehy žili troglodyté, a to až to do dob byzantské nadvlády, poté - v raném středověku - byly jeskyně opuštěny.

Podle Skutků apoštolů z Nového zákona na Maltě kolem roku 60 n.l. na Maltě ztroskotal svatý Pavel, pravděpodobně nedaleko St. Paul's Bay. Podle místní tradice svatý Lukáš, který svatého Pavla doprovázel, narazil na jednu z jeskyní u Melliehy a namaloval zde na skalní stěnu postavu Panny Marie. V roce 409 byla jeskyně vysvěcena jako kostel a nyní je známa jako Svatyně Panny Marie z Melliehy.

Mellieha byla jednou z prvních farností na Maltě. Existovala až do roku 1436, ale brzy poté byla opuštěna, protože sever Malty byl nebezpečný kvůli nájezdům muslimských korzárů. Během raných let působení maltézských rytířů zůstávala Mellieha opuštěná. Svatyně Panny Marie byla rekonstruována až na konci 16. století. Opevnění na severním pobřeží se začalo stavět na začátku 17. století. První pevnost postavená v Mellieze byla Věž sv. Agáty (r. 1649) na skalním výběžku Marfa and Mellieħa Bay, s výhledem na ostrovy Comino a Gozo. V roce 1658 byly postaveny menší věže Għajn Ħadid a Armier. V 18. století se pokračovalo se stavbou pobřežních baterií, pevnůstek a zákopů. Mnohé z nich se zachovaly dodnes - jako např. baterie Mistra, Vendôme, Wied Musa a Westreme. Dáblova farma v oblasti Ta' Randa je příkladem maltézského farmářského domu z 18. století.

Dnešní podoba Melliehy pochází z dob vlády Britů. Vesnice se v roce 1844 stala farností a došlo zde k velkému rozvoji, poté co britská vláda začala své obyvatele podporovat, aby se zde usídlili. Farní kostel vznikl mezi lety 1883 a 1930. Pošta se otevřela roku 1891. Těsně před 2. světovou válkou byla dokončena pevnost Campbell v Selmunu a pevnost Mellieha na vrcholu Mellieħa Hill.

Památky:

 • farní kostel
 • svatyně Panny Marie
 • Il-Madonna tal-Għar
 • věž Għajn Żnuber
 • palác Selmun
 • baterie Mistra


Vesnička Pepka námořníka / Popeye Village

Vesnička je oblíbenou rodinnou atrakcí. Leží nad zálivem Anchor asi dva kilometry od městečka Mellieha. Vesnice vznikla za několik měsíců jakožto kulisy pro hraný film s Robinem Williamsem. Zatímco film úspěšný nebyl, kulisy potkal opačný osud. Najdete tu malé kino (promítá samozřejmě krátký film o Pepkovi), filmařské muzeum a děti si tu užijí divadelní představení i řadu soutěží. [10]


Útesy Dingli

Útesy Dingli se nacházejí poblíž vesnice Dingli na západním pobřeží Malty. Tvoří nejvyšší bod ostrova Malta s výškou 253 m n.m. Útesy nabízejí nádherný výhled, zejména z moře při projížďce lodí, ale také z vrcholu, odkud lze spatřit malý neobydlený ostrov Flifla.

Stojí zde malá kaplička zasvěcená svaté Marii Magdalské. Útesy poktačují z Bahriji až k Mungaru nad Modrou jeskyní.


Chrámy Hagar Qim a Mnjandra

Ħaġar Qim (vyslov chadžar im) patří k nejznámějším megalitickým chrámům na Maltě; vykopán a částečně opraven byl postupně v letech 1839–1909. Datuje se do tzv. tarxienské fáze (přibližně 3600–2500 př. n. l). Areál je tvořen celkem 4 chrámy: největší, centrální (symbol celého komplexu) je uprostřed, orientovaný svou nejdelší osou z jihozápadu na severovýchod; ostatní jej v půlkruhu ze severu obklopují.

Chrámový komplex se nachází na jižním pobřeží ostrova Malta, na svahu mírně spadajícím k moři, oproti malému ostrůvku Filfla. Přibližně o 300 metrů dále k moři se nachází další megalitický chrám Mnajdra. Oba chrámy se nalézají v zcela nezastavěné, opuštěné části ostrova, což zvyšuje jejich působivost (oproti uprostřed města ležícímu Tarxienu). Všechny chrámy jsou zbudovány (stejně jako i ostatní na Maltě) z mohutných monolitických ortostatů, kladených užší stranou vedle sebe (stěny) anebo naležato, širší stranou na sebe (překlady vchodů, popř. vrcholová zakončení stěn – náběhy přečnělkových kleneb?). V centrálním, nejlépe dochovaném a nejmonumentálnějším chrámu se na jeho severovýchodním nároží nalézá vůbec největší monolit, jaký kdy byl použit na megalitických maltských stavbách: vysoký 3 metry a dlouhý přes 6 metrů váží, odhadem, kolem 57 tun! Jiný monolit měří na výšku cca 5,2 metru. Bylo zde nalezeno větší množství sošek tzv. tlustých kněžek/paní (anglicky fat ladies), z nichž nejznámější je Venuše maltská. Další dva chrámy, poměrně velký severní (nejstarší ze všech) a menší severovýchodní, jsou rovněž v dobrém stavu. Nejhůře se dochoval nejmenší z chrámů, situovaný na severozápad od hlavního. [11]

Mnajdra je chrámový areál na jižním pobřeží ostrova Malta, který patří k předním památkám megalitické kultury na Maltě; datován je přibližně do doby 3800–2500 př. n. l.).


Marsaxlokk

Marsaxlokk (/mɑrsɑʃˈlɔk/) je tradiční rybářská vesnice na jihovýchodě Malty, s populací 3,5 tisíce obyvatel. Jméno vesnice pochází ze slova "marsa" = přístav, a "xlokk" = jihovýchod (resp. jde o místní slovo znamenající suchý horký africký vítr vanoucí ze Sahary). Místním obyvatelům se říká Xlukkajri . Vesnice je známá díky velkému trhu, který se koná v neděli v celém městě. [12]

V přístavu kotví stovky luzzu, malých lodiček, které hýří všemi barvami, a jsou proto vděčným objektem pro fotografy. Zdejší muži se živí především rybolovem, anebo jsou zaměstnaní v turistickém ruchu. Jejich manželky vyrábějí různé dekorativní předměty a bytové doplňky, které si tu samozřejmě můžete koupit. Neméně fotogenická je také pevnost nedaleko Marsaxlokku – Fort St. Lucian postavená stejně jako ostatní pevnosti na Maltě na ochranu před tureckým nebezpečím. [13]


Vittoriosa

Vittoriosa (též Birgu) je spolu s městy Sanglea a Cospicula součástí legendárního trojměstí, které se rozkládá jižně od Valletty na mořském břehu zálivu Grand Harbour. Zde začínají maltské tisícileté dějiny, neboť když v roce 1530 přijeli na Maltu maltézští rytíři, zvolili si právě Vittoriosu dočasně na své hlavní město. Dominantou je kostel Sv. Vavřince, který byl dříve hlavním chrámem řádu. Když maltézští rytíři přesídlili do Valletty, byl tento kostel dán do užívání inkvizici. Před kostelem je umístěno bronzové sousoší Památníku svobody, které je připomínkou roku 1979, kdy opustili Maltu poslední britští vojáci.

Poté, kdy byl v roce 1526 Maltézský řád vyhnán z ostrova Rhodu vojsky Osmanské říše, stala se Malta jejich novým domovem. Tehdy byla Vittoriosa malé bezvýznamné městečko ze starých domů ve špatném stavu. Rytíři se však rozhodli, že namísto starého hlavního města Mdiny, ležícího ve vnitrozemí, vybudují hlavní město na mořském pobřeží, aby se dokázali lépe bránit námořním útokům arabských dobyvatelů. Pro její vhodnou strategickou polohu padla volba právě na Vittoriosu.

Stavba opevnění (hradeb) byla dokončena v roce 1530 a obranyschopnost místa byla dále posilována až do roku 1550 v očekávání útoku ze strany Osmanské říše. To představovalo především stavbu pevnosti Fort St Angelo, velkého opevnění odděleného od města úzkým kanálem s padacím mostem. Tyto stavby sehrály klíčovou roli během Velkého obležení Malty, které trvalo od 18. května do 8. září 1565. Rytíři řádu se přitom dokázali ubránit mnohonásobné přesile a udrželi si maltské souostroví na dalších 233 let.

Poté se však rytíři rozhodli postavit úplně nové hlavní město na hoře Sceberras, město nesoucí název Valletta a v roce 1571 se tato stala maltským hlavním městem. Vittoriosa tím začala ztrácet na důležitosti a významu, ale starou slávu však stále připomíná její jméno, které v italštině znamená vítězné město. [14]


Valletta

Valletta, často nesprávně La Valletta (maltsky: il-Belt Valletta), je hlavní město ostrovního státu Malta ležící na východním pobřeží mezi zálivy Grand Harbour na jihu a Marsamxett Harbour. Počet obyvatel je 6 444 (údaj z března roku 2014)[1]. Současným starostou města je od roku 1999 Dr. Alexiei Dingli. Roku 1980 byla La Valletta zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.

Město bylo založeno 28. března 1566, tj. krátce po velkém obležení Malty, velmistrem johanitů Jeanem de La Valette. Město navrhl architekt Francesco Lapparelli, mnoho důležitých budov postavil Gerolamo Cassar. 12. listopadu 1592 zde byla otevřena jezuitská škola Collegium melitenses. Po vyhnání jezuitů z ostrova roku 1768 byla škola uzavřena. 22. listopadu 1769 byla ve městě založena Maltská univerzita, která v současnosti sídlí v městské čtvrti Tal-Qroqq a má přes 10 000 studentů. Během britské nadvlády nad Maltou byla Valletta (i se zbytkem země) značně industrializována. Některé staré budovy byly zbořeny a nahradily je nové moderní stavby. Město je vystavěno převážně z kamene, což ho zachránilo v 2. světové válce, jelikož nelehlo popelem jako mnohá jiná evropská města. I tak bylo ale město značně poškozeno bombardováním (zničena byla třeba budova královské opery z roku 1800). Většina důležitých historických památek ale přežila. Ve Vallettě se nachází spousta starých kaváren, obchodů, uliček, náměstí, paláců, kostelů apod. Celkovou dominantou města jsou hlavně barokní stavby, ale také budovy neoklasicistní a moderní stavby. K nejznámějším stavbám ve městě patří např. Palác velmistrů, Cassa Rocca Piccola, Pevnost sv. Elma, anglikánský chrám sv. Jana, Tritonova fontána, Národní archeologické muzeum, ale také zahrady Argoti a Upper Barracca atd. Hlavní městskou ulicí je Třída Republiky, které dominují fontány, muzea a kostely. Na této ulici se nachází většina velvyslanectví a konzulátů a také prodejny nejznámějších světových a domácích firem (H&M, Benetton, Adidas, Air Malta a další). [15]

Osobní nástroje