Murten

Z BCD Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Hlavní strana > Akce > Akce 2010 > Švýcarsko, Jižní Francie

Stručná historie

 • 515 první zmínky o existenci opevněné osady zvané "Muratum"
 • 1013 známý jako pevnost, roku 1228 pak jako svobodné město na konci dynastie vévodů ze Zaehringenu
 • 1377 Hrabě Amédée ze Savoie potvrzuje privilegia stanovená vévodou Bertholdem ze Zaehringenu
 • 1416 velký požár: město je zničeno a přestavěno na kamenné
 • 1475 město se hlásí ke své věrnosti Bernu a Fribourgu
 • 1476 Karel Smělý, vévoda Burgundský, obléhá město, ale je poražen švýcarskou armádou (oslavy 22. června)
 • Od roku 1484 je Murten po 300 let ovládán dvěma státy - Bernem a Fribourgem
 • 1798 Francouzi napadají město a ničí kostnici. Napoleon daruje město Murten státu Fribourg.
 • Dnešní Murten je hlavním městem jezerní oblasti fribourgského kantonu. Nachází se na pomezí francouzského a německého Švýcarska a hraje tak kulturní a obchodní roli v celém kraji a přilehlé části bernského a vaudského kantonu.

Památky

 • Francouzský kostel, postavený v roce 1478-1480 v pozdně gotickém slohu, nahrazuje původní kapli postavenou kolem roku 1239. Je zasvěcen sv. Kateřině. Deska na zdi u vchodu byla umístěna na paměť Guillaume Farela, reformátora města.
 • Fara postavená roku 1732 v typickém stylu venkovských bernských domů. Její štít zdobí sluneční hodiny.
 • Bern Tor, brána z města ve směru na Bern, stojí na konci hlavní ulice Hauptgasse. Bern Tor byl přestavěn v roce 1778, ale obsahuje hodinový stroj z roku 1712 od Ducommuna Brotherse. To je ještě rána každý den.
 • Městská škola
 • Městské hradby. První obrana města byla postavena z hromad zeminy a příkopů, současných zahrad. Hradby s četnými věžemi jsou nejlepší zachovanou kontinuální obrannou stavbou svého druhu ve Švýcarsku.

Prvních patnáct vrstev Německé kostelní věže je středověkých (12. století) a byly postaveny před samotným městem. Vlevo vede stezka po zahradách k Malé věži ("Toerli"), pokračující k Půlkruhové věži ("Schalenturm") na jihovýchodním rohu města, věž "Pfaffen", Malá věž ("Tournaletta") a věž Staré vězení ("Grosser Schimmel" nebo "Käfigturm") vedle "Toerli" (brány do města). Dále se nachází Kulatá věž ("Kleiner Schimmel"), Nová věž ("Schaalturm") a Čarodějnická věž (také zvaná Krvavá věž). Jeden z nejčasnějších odkazů na hradby byl zaznamenán v roce 1238, kdy král Conrad IV. osvobodil od daní občany na čtyři roky s podmínkou že postaví zeď kolem města. Střední část stěn byla přidána těsně před bitvou u Murtenu (1476).

 • Katolický kostel byl postaven mimo městské hradby Adolphem Fraissem v roce 1885. Společně s nedalekou farou jsou v neogotickém stylu. Věž byla přistavěna v roce 1925.

Soubor:Murten-map.jpg

Osobní nástroje