Okoř

Z BCD Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Hlavní strana >> Akce

Okoř
Zvětšit
Okoř

Základní informace

Rozsáhlé zříceniny hradu z konce 13. století založeného Rokycanskými. V 15. století přestavěn a rošířen. Od roku 1666 již uváděn jako pustý. V letech 1700-1712 znovu opraven až v r. 1773 po konfiskaci se definitivně stal ruinou.

Již v r. 1228 se uvádí ves Okoř jako majetek kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Jako stavebník gotického hradu Okoře je zmiňován bohatý pražský patricij František Rokycanský, jehož předkové přišli do Prahy na konci 13. století. Od r. 1360 se František Rokycanský jmenuje důsledně „z Okoře“. Hrad však patrně začal budovat už jeho otec Mikuláš Rokycanský. Už v této nejstarší stavební fázi hrad zaujímal celý nevysoký skalnatý ostroh, jejž obtékal Zákolanský potok. Vysoká hradní zeď, která vymezovala prostor hradu, měla zhruba tvar obdélníka.

Dominantu tvořila mohutná hranolová věž, postavená na nejvyšším bodě ostrohu. Do jejích zdí byla pojata mnohem starší gotická kaple, postavená asi v l. 1260 – 1270. Z oktogonu kaple zůstalo zachováno pět stran, původní hrotitá gotická okna, zdobená kružbami a okrouhlými sloupky, byla při stavbě věže zazděna a všechny ozdoby osekány. Hradní věž chránila po levé straně bránu, jíž se procházelo z prvního nádvoří do vnitřního hradu. Na druhém nádvoří k jižní hradební zdi přiléhal obytný mázhaus, velká síň, palác, opírající se zároveň o věž.

Druhý palác stál při západní hradební zdi. Z této první stavební etapy pocházejí také dvě patra sklepů, vylámaných ve skále. I když první písemné prameny připomínají hrad Okoř kolem poloviny 14. století, některé zachované stavební detaily pomáhají upřesnit dobu jeho vzniku. Především je to gotický výklenek v jižním paláci, ukončený ostrým kamenným vimperkem se zavěšenou jemnou kružbou, který umožnil posunout dobu stavby hradu snad až k r. 1330.

Přes impozantní dojem, jímž hrad Okoř svou rozsáhlostí působil a působí, měl vždy jen charakter málo významného šlechtického sídla. Za jeho umístění je zřejmé, že nikdy nemohl zaujímat význačnou strategickou polohu ani neplnil funkci správního centra pro větší okolí. Ba nevytvořilo se kolem něho ani ucelenější hospodářské zázemí.

Po r. 1921, kdy se zřícenina stala majetkem státu, začaly se na Okoři provádět nejnutnější opravy a zabezpečovací práce pod vedením architekta E. Sochora. Dnes pečuje o trosky hradu Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, které zde provádí archeologický průzkum a s velkými náklady tuto zajímavou památku zabezpečuje.[1]

Otevírací doba hradu

Duben - květen: pouze o víkendech 10:00 - 16:00

Červen - září: kromě pondělí 10:00 - 16:00

Říjen - prosinec: pouze o víkendech 10:00 - 16:00

Vstupné na hrad

Kategorie Út - Pá So - Ne
dospělí 55,- 75,-
děti, studenti, důchodci 35,- 55,-
rodinné (2+2) 220,-
(celodenní vstupné)
vystoupení skupiny historického šermu

Pozn.: Děti do 6ti let zdarma [2]

Osobní nástroje