Sviňovice

Z BCD Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Hlavní strana >> Akce

 • Hoštice
 • Volyně
 • Helfenburk
 • Bavorov
 • Prachatice
 • Chroboly

Obsah

Plán cesty

08:00 Praha -> Hoštice 10:15 (02:15)

10:40 Hoštice -> Volyně 10:45 (00:05)

11:12 Volyně -> Koječín (Helfenburk) 11:20 (00:08)

13:45 Koječín -> Bavorov 13:50 (00:05)

14:20 Bavorov -> Stachy 15:05 (00:45)

16:15 Stachy -> Prachatice 17:00 (00:45)

17:35 Prachatice -> Chroboly 17:50 (00:15)

18:15 Chroboly -> Sviňovice 18:45 (00:30)

Hoštice

CACHE: Slunce, seno a par kesek / Hostice village

Obec Hoštice se nachází v okrese Strakonice, kraj Jihočeský. Leží pod vrchem Kalný v nadmořské výšce 515 m. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 171 obyvatel.

V Hošticích se natáčela filmová trilogie Slunce, seno … (filmy Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika). Každý rok koncem srpna se zde koná vzpomínkový country koncert Stodola Michala Tučného. [1]

Poprvé jsou Hoštice připomínány ve jménu Viléma z Hoštic, ve 13.století. Dominantou obce je Kostel Narození Panny Marie z roku 1593, na hřbitově u něj je hrob legendy české country Michala Tučného. Dále zámek, který je znám z natáčení filmu a dnes je nepřístupný. Byl postaven v 17.století, patrně na místě původního sídla. A také židovský hřbitov ze 17.století, který se nachází za obcí, na cestě směrem na Strunkovice. [2]

Památky

 • Kostel Narození Panny Marie – je kostel z roku 1593, zdivo má renesanční. V 18. století byl celkově upraven. Vybavení je pseudorenesanční a barokní (z roku 1742). Zajímavostí je, že jeho osa nesměřuje k východu jako u jiných kostelů. Na hřbitově u kostela jsou uloženi někteří členové šlechtických rodin Schuttersteinů a Haidenburgů, posledních majitelů zámku. U hřbitovní zdi na jihozápadní straně má hrob Michal Tučný, legenda české country.
 • Židovský hřbitov – nachází se na něm 30 náhrobků s hebrejskými nápisy, někdy už téměř nečitelnými. Leží asi 750 m na severozápad od Hoštic na cestě do Strunkovic
 • Zámek Hoštice – jednopatrový, uprostřed raně barokní portál. Nejspíš byl postaven v 17. století na místě renesančního obydlí Vitanovských z Vlčkovic. Za Chlumčanských z Přestavlk byl roku 1777 přestavěn, dále byl upravován v letech 1870 – 1880 a počátkem 40. let 20. století.
 • Hasičské muzeum – otevřeno roku 2003. K vidění je historie a současnost hasičského sboru, galerie Zdeňka Trošky, Michala Tučného, Tomáše Linky, řezbáře Ivana Moravce a Josefa Pěnči, nejúspěšnějšího člena sboru hasičů. Místní sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1891. [3]

Volyně

CACHE: Juden Wolin

Volyně je české město ležící v severozápadní části Jihočeského kraje, v okrese Strakonice, na řece Volyňce. [4]

Historie

První písemná zmínka o Volyni je z roku 1271 - v té době byla majetkem pražské kapituly. Roku 1299 byla povýšena na město.

Město má v současné době kolem tří tisíc obyvatel a během roku v něm přebývá tisícovka studentů dvou středních škol a jedne vyšší odborné.

Historie židovské obce ve Volyni

Lze doložit, že první židovští jednotlivci žili ve Volyni již před rokem 1500. Po roce 1520 se Židé začali usazovat v části města Hradčany, v témže století byla založena i židovská obec.

Na Hradčanech byl založen i židovský hřbitov. Hradčany byly v té době mimo obvod města, Židé totiž nesměli být přes noc ve městě spolu s křesťanskými obyvateli. Byli nuceni žít pohromadě v ohraničených místech jim vykázaných - v ghettech.

S rozrůstáním židovského osídlení ve Volyni vyvstala potřeba přemístění celého ghetta. Proto volyňští Židé koupili místo pro nové ghetto, uprostřed něhož postavili v letech 1838 - 1840 synagogu, která byla roku 1890 renovována.

Dodnes se v těchto místech říká V židovnech. Proti synagoze jsou dva židovské domy, stavebně jen málo změněné. Vlastní synagoga je jedna z mála synagog empírového typu, stavebně velmi vzácná.

Židovské obce v Čechách vzkvétaly nejvíce v 18. a v první polovině 19. století. Židovská obec ve Volyni čítala roku 1862 158 osob. V roce 1849 byly zrušeny zákony omezující počet židovských sňatků (dříve se směl oženit jen nejstarší syn) a zákon omezující právo volného pohybu a usídlování Židů v libovolných místech.

V této době, kdy se průmysl začal bouřlivě rozvíjet, hledali Židé, většinou obchodníci, uplatnění ve velkých městech. Po roce 1890 venkov opustili téměř všichni Židé produktivního věku se svými rodinami a židovské obce na venkově začaly silně upadat.

V důsledků toho docházelo na venkově ke slučování upadajících obcí. Tímto způsobem zanikly obce např. v Hošticích, Vlachovo Březí nebo v Dubu u Vodňan. Majetek obcí byl většinou rozprodán s podmínkou, že pokud budou synagoga nebo hřbitov rozbořeny, na jejich půdorysu bude zřízena zahrada, aby místo nebylo nijak znesvěceno.

Ve 30. letech 20. století odliv Židů do Prahy nebo zahraničí nadále pokračoval a v důsledku nacistické perzekuce se dějiny židovského osídlení v Československu staly již uzavřenou epochou.

Židovský hřbitov ve Volyni (rozloha 1357 m) pochází z doby založení ghetta na Hradčanech, protože se tu nalézají pomníky 300 let staré. Nejstarší náhrobky jsou z bílého mramoru, barokní a je na nich patrný vliv lidového umění. Jsou zdobeny většinou poměrně velkými a neumělými rostlinnými ornamenty. Jsou zvláštním typem, který se z Volyně rozšířil na celkem asi 15 židovských hřbitovů v širokém okolí. Náhrobky jsou na první pohled neuměle provedené, písmo je velkých rozměrů, neforemné, provedené s menším profesionálním umem.

Od poloviny 19. století mají všechny náhrobky standardní řemeslnickou úroveň a jsou dílem zkušených kameníků. Písmo je kultivované, náhrobky leštěné.

V roce 1912 byla provedena důkladná oprava hřbitovní zdi i pomníků. V téže době byl postaven domek pro správce hřbitova. Oprava zdi byla znovu provedena v roce 1988.

Památky

 • Hrad a muzeum - Obdélná palácová budova tvrze byla vystavěna pravděpodobně již během první poloviny 14. století a rozšířena v 15. století. Stala se tak jednou z nejrozsáhlejších obytných staveb v prostředí českých tvrzí. Vnější opevnění s nárožní baštou pochází z konce 15. století. Tvrz sloužila od 17. století jako sýpka a nyní ji užívá městské muzeum ve Volyni. [5]

Helfenburk u Bavorova

CACHE: Helfenburk

Helfenburk je zřícenina hradu asi 5,5 km od Bavorova. Nachází se na skalnatém vrchu Malošín v nadmořské výšce 683 m. Mezi obcemi Koječín a Štětín po asfaltové cestě vede cesta až na hrad. Modrá turistická značka. V sezoně se vybírá vstupné (Dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč). [6]

Historie

Když Petr z Rožmberka získal v roce 1351 území kolem budoucího sídla, vyhověl Karel IV. jeho Žádosti postavit na panství, příliš vzdáleném od centra rožmberských držav, hrad, který by se stal správním, obranným a opěrným bodem. Uprostřed šedesátých let 14. století byl hrad hotov.

Politické zápasy pustošily panství. Proto je Rožmberkové i s hradem prodali. Jedním z dalších majitelů byl i nepřítel Rožmberků Václav Vlček z Čenova, profesionální válečník a vojenský teoretik. Byl si vědom strategické důležitosti hradu, a proto se pustil do zdokonalování jeho opevnění.

V 16. století byl hrad opět v držení Rožmberků. Ti si ale koncem století postavili nedaleký zámek Kratochvíli, správu panství přestěhovali do Netolic a o hrad ztratili zájem. Petr Vok jej roku 1693 prodal.

Hrad na zhruba kruhovém půdorysu byl obehnán roklí a navíc z větší části chráněn valem a hlubokým příkopem. První předhradí, do něhož se vstupovalo branou s padacím mostem, chránila zeď zesílená na nárožích půlkruhovými baštami. Od druhého předhradí je oddělovala zeď s válcovou věží. Vstup do vnitřního hradu chránila druhá věž. Uprostřed obytného paláce bylo nádvoří. Zbytky portálů v nádvorních stranách stěn v obou patrech svědčí o tom, že obytná křídla kdysi spojovaly pavlače. Na jižní straně hradby byly přistavěny hospodářské budovy.

Poslední šlechtičtí majitelé, Schwarzenberkové, vlastnili hrad do roku 1922, od roku 1933 byl ve správě Klubu českých turistů, kteří na něm provedli rozsáhlé opravy a na jedné z věží zřídili rozhlednu. Dnes je v majetku obce Bavorov. [7]

Zámek Dub

CACHE: Juden Dub

Na zámek přestavěná tvrz, doložená r. 1543 za Diviše Boubínského z Újezda. Po r. 1602 upravena pány z Říčan, dnešní vzhled po přestavbě Hönigsteinů z r. 1854. Čtyřkřídlá novogotická budova s nádvořím obsahuje zdivo a části portálků původní tvrze. [8]

Ves Dub s nově opravovaným zámkem v místech starší tvrze najdete asi 10 km severně od Prachatic. Dominantní budova zámku stojí v parčíku ohrazeném novogotickou zdí hned vedle návsi. Vstup je možný v době přítomnosti majitelů buď malými nenápadnými dveřmi přímo z návsi od prodejny potravin, nebo je nutné celý areál obejít zprava po silnici směrem na Dubskou Lhotu a Strunkovice a použít velká mřížová vrata. Současní majitelé provádějí opravy celého objektu, který byl po roce 1989 jako majetek státu v žalostném stavu, a rádi Vás kdykoli uvítají a s oprávněnou radostí a nadšením po zámku provedou za případné dobrovolné vstupné, kterým přispějete na další opravy. Navíc jsou některé nově opravené prostory zámku využívány jako galerie a k pořádání příležitostných výstav.

Vlachovo Březí

CACHE - Vlachovo Březí Juden Wällisch Birken

CACHE-Vlachovo Březí: Kaple Svateho ducha

Město Vlachovo Březí (německy: Wällisch Birken, Wällischbirken) se nachází v okrese Prachatice v Jihočeském kraji. Leží asi 4 km severozápadně od Husince v nadmořské výšce 525 m v podhůří Šumavy při Libotyňském potoce v povodí řeky Blanice. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

Pamětihodnosti

 • Zámek - Dvoukřídlý barokní zámek s dvorcem na půdorysu písmene L, dali koncem 17. století postavit Dietrichstejnové na místě původní tvrze. Původní tvrz vznikla zřejmě již ve 14. století, roku 1468 byla výrazně upravována. Důraz byl kladen především na opevnění, dnes zcela zaniklé (poslední zbytek hradební zdi se nachází směrem k náměstí). Během 16. století došlo k dalším úpravám v renesančním stylu (sgrafita). Menší severní křídlo je ještě středověkého původu a zřejmě i střední část východního křídla. Po druhé světové válce připadl zámek, včetně všech přilehlých objektů, ředitelství Státního statku Šumava, odštěpný závod Vlachovo Březí. Poslední výraznější rekonstrukcí prošel zámek v 60. letech minulého století. V současné době je vlastníkem město Vlachovo Březí, které hledá vhodné využití pro tento objekt.
 • Kostel Zvěstování Panny Marie - Raně barokní kostel z let 1659 - 1669 nechal na místě starší svatyně vystavět Karel Leopold z Milessima a jeho žena Františka Eusebie Hyzerlová z Chodů. Roku 1735 byly přistavěny boční kaple Sv. Jana Nepomuckého a Sv. Barbory. Úpravy v druhé polovině 19. století. Roku 1930 byly odkryty zbytky románského kostela s polokruhovým portálem. Podélná stavba na půdorysu latinského kříže, se dvěma bočními kaplemi, věží na severní straně, sakristií s oratoří po jižní straně kněžiště. Zařízení: jednotné barokní z první i druhé poloviny 18. století. Hlavní oltář pochází z roku 1773 od Ignáce Hammera z Čimelic. Sochy na hlavním oltáři: Sv. Šebestián, Sv. Václav a Sv. Vendelín a kvalitní obraz Zvěstování Panny Marie, obnovený roku 1897. Boční oltáře Navštívení Panny Marie a Sv. Linharta. V kapli Sv. Jana Nepomuckého postříbřený oltář Panny Marie z roku 1760 a krucifix z téže doby a dále oltář Sv. Jana Nepomuckého (dovezený snad z Mikulova na Moravě). V kapli Svaté Barbory oltáře Svaté Barbory (snad také z Mikulova) a oltář Svaté Anny. Křitelnice pozdě gotická s reliéfními štítky, v lodi kostela se nachází jedenáct lavic s řezanými postranicemi z první poloviny 18. století, v kapli Sv. Jana Nepomuckého se nachází renesanční náhrobek Oldřicha Malovce z roku 1561. Na věži zavěšen zvon Karel ulitý v roce 1592 známým pražským zvonařem Brikcím z Cynperka. Zvon nechal pro kostel zhotovit tehdejší majitel panství Karel Černín z Chudenic a na Březí (po něm také dostal zvon jméno). Pod kostelem zemanská hrobka.
 • Kaple svatého Ducha - Na vrchu nad městem se nachází Kaple Svatého Ducha (také Kaple Seslání Ducha Svatého). Osmistranná barokní stavba sklenutá kupolí s lucernou. Kaple se připomíná již před rokem 1661, ale v nynější podobě existuje z 18. století. Ke kapli byla roku 1903 přistavěna podélná loď. V témže roce byla kupole vymalována. Oltář pochází z druhé poloviny 18. století s obrazem Seslání Ducha Svatého a s obrazem Panny Marie Svatodušské (typ tzv. Panny Marie Sněžné) pocházejícím z Říma (1702). Okolo kaple se nachází Křížová cesta se čtrácti zastaveními z 1. poloviny 18. století z úpravami z 19. století (podílel se na nich Jakub Bursa).
 • Židovský hřbitov - Nedaleko Schmiedova pivovaru se nachází židovský hřbitov se 170 náhrobky, z nichž nejstarší pochází z druhé poloviny 18. století. Náhrobky jsou stejného typu jako v nedaleké Volyni. Hřbitov byl na konci 20. století rekonstruován a je volně přístupný.
 • Synagoga a židovská obec - V místě bývalého židovského ghetta (cca 100 metrů jihovýchodně od kostela), čp. 244. Prosté stavení, které židovské náboženské obci zakoupil kníže Dietrichstejn v roce 1784. Tato synagoga nahradila původní dřevěnou modlitebnu (přibližně na úrovni domu čp. 6) z roku 1711. Vnitřek synagogy zdobil skleněný lustr z konce 18. století, mosazné lustry a nástěnná renesanční ramena. Záclona před schránkou na tóru pocházela z roku 1811. Hebrejské texty na plátěných páskách pocházely z let 1824, 1836 a 1846. Synagoga byla využívána k bohoslužebným účelům až do roku 1924, kdy byla prodána na bydlení manželům Stuchlým.
 • Židovská obec ve Vlachově Březí - Nejpočetnější izraelitská komunita ve Vlachově Březí žila cca kolem roku 1830 a měla 130 členů. Později však začala upadat a samostatná náboženská obec ve Vlachově Březí zanikla v roce 1890. V roce 1924 se spojila s židovskou obcí v nedaleké Volyni. Na počátku 2. světové války zůstala ve Vlachově Březí pouze rodina Ledererů, jejichž obě děti unikly jisté smrti včasným odjezdem do Dánska. Z dospělých členů rodiny nepřežil hrůzy koncentračního tábora nikdo.
 • Pivovar - Rozsáhlá barokní budova panského pivovaru z 18. století je součástí zámeckého areálu. Na obou stranách je pivovar zakončen výraznými barokními štíty; ve středu budovy velká, do obou pater sklenutá síň.
 • Socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí - Socha pochází z roku 1794.
 • Socha Panny Marie na náměstí - Socha Neposkvrněné Panny Marie, byla zhotovena roku 1774 (obnova sochy v letech 1883 a 1900) z pískovce. [9]

Husinec

CACHE-Husinec: Prehrada Husinec

Památník Mistra Jana Husa sídlí v domě postaveném na místě bývalého rodného domu Jana Husa. Najdete jej na hlavní průjezdní ulici, asi 150 m od náměstí. Dnešní dům je v jádru renesanční, nejspíše postavený okolo roku 1616. Současná expozice je z roku 1975 upravená v roce 1991. Na domku Husův reliéf od sochaře Bohuslava Schnircha, odhalený roku 1869, při oslavách 500. výročí narození Jana Husa. Na náměstí stojí socha Mistra Jana Husa od k. Lideckého. [10]

Bavorov

Bavorov je české město ležící v severozápadní části Jihočeského kraje, v okrese Strakonice, u řeky Blanice.

Městečko Bavorov založili Bavorové ze Strakonic a současně s ním postavili nad údolím Blanice nevelký hrad. Roku 1351 prodali hrádek s městečkem Rožmberkům. Bavorovský hrad zanikl pravděpodobně ještě ve 14. století, kdy Rožmberkové přesunuli správu panství na nově vystavený hrad Helfenburk. [11]

Památky

 • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • Historické jádro města je městskou památkovou zónou
 • Hrad - Hrad Bavorov stával pravděpodobně na jižním konci města Bavorova, na nevysokém ostrohu vybíhajícím do údolí řeky Blanice, kde ji místo zvané dodnes Hradiště. První dochovaný písemný doklad o hradu je v listině krále Jana Lucemburského z r. 1334. Hrad vystavěl nejspíš Bavor III. ze Strakonic (1289 – 1318), jemuž také město Bavorov vděčí za své založení. V r. 1334 získal hrad s městečkem a 23 vesnicemi do dědičného držení Petr z Rožmberka od krále Jana, jenž se vzdal odúmrtního práva po Bavorově smrti. Petr se svými bratry Joštem, Oldřichem a Janem vystavěli po r. 1355 v blízkosti Bavorova nový hrad Helfenburk, kam pak také přenesli správu panství. Bavorovský hrad byl patrně již ve druhé polovině 14. století opuštěn, časem zanikl, takže po něm není ani stopy.


Prachatice

CACHE: Svatopetrska / Saint Peter's

CACHE: Hospic Prachatitz

Prachatice jsou okresní město v jižních Čechách, mají 11 789 obyvatel a leží asi 40 km západně od Českých Budějovic.

Prachatice vznikly jako trhová osada v 11. století. O několik století později již to bylo vzkvétající a obchodující středověké město, žili zde převážně Němci. Největší rozmach nastal v 16. století, vznikla stará radnice, dokončilo se opevnění, přestavěn byl i původní gotický kostel ze 14. století. Třicetiletá válka a ztráta privilegií přinesly úpadek a donutily obyvatelstvo města přeorientovat se na zpracovávání dřeva. V roce 1938 se staly pohraničním sudetským městem, které připadlo Německu. Od roku 1981 je v centru zřízena Městská památková rezervace. [12]

Památky

 • Kostel svatého Jakuba - Kostel založený ve 14. st. Pozdněgotická dostavba ukončena v r.1513. Nynější podobu získal v 19.st. V pravé lodi kostela kaple sv. Jana Nepomuka Neumanna, prachatického rodáka, zřízená v r.1992. Věž kostela je přístupná, nejen že, se tím otevírá zajímavý pohled na město, ale i na vnitřní prostory kostela jako takového. [13]
 • Městské hradby
 • Městská brána
 • Stará radnice - Renesanční Stará radnice s unikátními malbami fasády průčelí od Jana Březnického. Vystavěna v l. 1570–71. Po požáru v r. 1843 stavba opravena a v r. 1872 rozšířena. V l. 1909–10 a r. 1976 obnovena cenná malba fasády. Sídlo MěÚ Prachatice. [14]
 • Nová radnice - novorenesanční stavba z roku 1903
 • Rumpálův dům - dům s nádhernou sgrafitovou výzdobou patřil do roku 1588 měšťanu Šebestiánu Rumpálovi.
 • Bozkovského dům / Solnice - Dům postavil v r.1573 prachatický rychtář Jiřík Bozkovský z Bozkovic z části na místě zaniklého hradu. V r.1832 a 1868 přestavován a opravován. Renesanční dům s rizalitem se psaníčkovými sgrafity tvoří východní část jižní fronty Velkého náměstí. [15]
 • Sitrův dům - Jeden z nejkrásnějších domů na náměstí. Má gotické základy, nejvýznamnější přestavba provedena v roce 1604. Nyní zde sídlí Prachatické okresní muzeum.
 • Heydlův dům - významný městský dům v renesenčním slohu, nachází se na Kostelním náměstí č.p. 29. Jedná se o jednopatrový dům postavený v roce 1557 a bývá často označován za možné předchozí sídlo tzv. Literátské školy, navštěvovanou snad i mladým Janem Husem. Dům byl někdejším majetkem zdejší měšťanské rodiny Heydlů, po níž nese i své jméno. [16]
 • Husův dům - renesanční dům (č.p. 71) se sgrafity, atikou a interiéry s bohatou síťovou klenbou. [17]
 • Knížecí dům - dvoupatrový renesanční dům, vystavěný v roce 1572.
 • Klášter sester sv. Jana Boromejského - v tomto domě se narodil Jan Neumann (1811-1860), pozdější biskup ve Philadelphii. V roce 1977 byl svatořečen. V r. 1861 dům přestavěn na klášter a v r. 1993 zřízena kaple sv. Jana Neumanna.

Chroboly

CACHE: Chrobold Waldkapelle

Obec Chroboly se nachází v okrese Prachatice, kraj Jihočeský. Ke dni 2. 10. 2006 zde žilo 471 obyvatel.

První písemná zmínka o obci je z roku 1317.

Památky

 • Kostel Panny Marie
 • Poutní kaple Panny Marie Lurdské - Kousek za Chroboly v mírném kopci je poutní kaple P.Marie Lurdské z r.1902. V roce 2003 zpustlá. Před kaplí je studánka s léčivou vodou. [18]
 • Kaplička směrem na Záhoří
 • Socha svatého Jana Nepomuckého
 • Keplův vodní mlýn
Osobní nástroje