Třetí lekce (Kancelářské aplikace)

Z BCD Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Textové editory a textové procesory

Textové editory jsou programy, které slouží k editování (úpravě) textových dokumentů. Někdy se pro přehlednost mluví o textových editorech a textových procesorech. Textové editory slouží k úpravě prostého neformátovaného textu (textových souborů), textové procesory navíc umožňují text formátovat, tedy měnit jeho vzhled a mnoho dalších funkcí. Mezi jednoduché textové editory, které umí editovat jen prostý text patří např. Poznámkový blok, PSpad atd. Tyto textové editory slouží zejména programátorům pro editování "kódu" programů nebo webových stránek. Mezi jednoduché textové procesory patří např. Wordpad, který umožňuje jednoduchým způsobem formátovat text a odstavce. Jeho možnosti jsou však oproti profesionálním editorům velmi omezené. We Wordpadu se dají tvořit soubory typu rtf (rich text format), které jsou docela dobře přenostitelné mezi zůznými textovými editory v různých operačních systémech.

Asi mezi nejznámější textový procesor patří Microsoft Word, který je součásti kancelářského balíčku Microsoft Office. Alternativami k MS Office jsou jsou například balíčky kancelářských aplikací OpenOffice.org, 602 Office, Works atd. V našem kurzu se vyučuje práce s textem na textovém procesoru Writer, který je součástí OpenOffice.org. Výhoda OpenOffice.org oproti MS Office je v tom, že OpenOffice jsou zadarmo volně šiřitelné, pracují se soubory typu Open Document, který je standardizovaný a přenositelný mezi většinou kancelářských balíčků bez ohledu na operační systém (MS Office mimo svých typů souborů doc, xls, ppt atd. příliš mnoho jiných formátů nepodporuje a to ani Open document).


Typy souborů vytvořené v MS Office a jejich altenativa ve formátu Open Document
Požadovaný typ dokumentu Program v MS Office (typ souboru) Program v OpenOffice.org (typ souboru Open Document)
Textový dokument Word (doc) Writer (odt Open Document Text)
Tabulka Excel (xls) Calc (ods Open Document Spreadsheet)
Prezentace Powerpoint (ppt) Impress (odp Open Document Presentation)


Pokud máte operační systém Windows, programy Wordpad a Poznámkový blok (Notepad) byste měli najít v nabídce Start (Start -> (Všechny) Programy -> Příslušenství). Kancelářské balíčky nebývají standardní výbavou počítače, je potřeba je nejprve doinstalovat. OpenOffice se dají zdarma stáhnout na adrese www.openoffice.cz. Pokud máte některý z kancelářských balíčků již nainstalovaný, hledejte jejich složku v nabidce Start -> (Všechny) Programy.

Klávesnice

Popis různých částí klávesnice
Zvětšit
Popis různých částí klávesnice

Klávesnice se obyčejně dělí na alfanumerickou (zhruba odpovídající klávesnici psacího stroje) a numerickou (zhruba odpovídající klávesnici kalkulačky). Dále jsou na klávesnici funkční klávesy F1 - F12 a další lávesy, které slouží pro práci s textovým kurzorem atd.

Aby numerická klávesnice fungovala jako numerická klávesnice, je třeba mít jí zapnutou. Numerická klávesnice se zapíná klávesou Num Lock. Pokud je Numerická klávesnice zapnutá, svíti kontrolní dioda u hesla Num Lock. Pokud je numerická klávesnice vypnutá, tak klávesy mají význam, který je naznačený pod čísly na numerické kávesnici (šipky, Home, End atd.).

Funkční klávesy mají v různých programech různý význam. Klávesa F1 se ale typicky používá pro vyvolání nápovědy. Klávesa F6 má v nekterých prohlížečích internetu význam zamodření adresy.

Textový kurzor

Text se vkládá a maže tam, kde bliká textový kurzor. Je důležité neplést si textový kurzor a kurzor myši!!! Je dobré umět s textovým kurzorem pracovat pomocí klávesnice a ne ho jen umět umísťovat pomocí myši.

Pohyb Textového kurzoru

Pro pohyb textového kurzoru slouží šipky na klávesnici (kurzorové klávesy), dále klávesy Home, End, Page Up, Page Down.

Home
Přesune kurzor na začátek řádku
End
Přesune Kurzor na konec řádku
Page Up
Přesune kurzor o takový kus nahrou, kolik je vidět na obrazovce
Page Down
Přesune kurzor o takový kus nahrou, kolik je vidět na obrazovce

Je dobré si všimnout, že se textový kurzor dá přesouvat jen v rámci napsaného textu. Je to tím, že počítač "vidí" text v jednom řádku (viz. dále).

Mazání

Text se dá mazat klávesami Backspace (Zpětník) nebo Delete.

Backspace (Zpětník)
Maže znak nelevo od textového kurzoru
Delete
Maže znak napravo od textového kurzoru

Práce s textem

Rozležení kláves odpovídá rozložení kláves na psacím stroji. Je třeba si dávat poor na umístění kláves Z a Y, které mohou být oproti očekávání prohozené.

Pro psaní velkých písmen se používá klávesa Shift, která odpovídá klávese pro zvednutí válce na psacím stroji. Opkud držíme Shift, píší se velká písmena.

Mimo Shiftu můžeme použít klávesu Caps Lock Tato klávesa zapíná zámek velkých písmen. Pokud je Caps Lock zapnutý (indikuje to opět zelená dioda na klávesnici), budou se psát velká písmena. Pokud budeme držet Shift, budou se psát písmena opět malá. Můžeme si také všimnout, že když zapneme Caps Lock, píší se jako velká i písmena s diakritikou v horní řadě klávesnice a také Ú a Ů.

Význam kláves

Který symbol se kdy použije?
Zvětšit
Který symbol se kdy použije?

Můžeme si všimnout, že mnoho kláves má na sobě až čtyři symboly. Který z nich se použije závisí na tom, jestli máme zapnutou českou klávesnici nebo anglickou a jestli držíme Shift, nebo klávesu mačkáme bez shiftu.

Některé speciální znaky se dají vyvolat také tak, že držíme pravý alt a stiskneme nějakou klávesu. Např. zavináč se dá napsat jako pravý alt + v, Euro je alt + e, ostré S je alt + § atd.

Znaky s diakritikou

Klávesa pro psaní diakritiky (bez shiftu čárka, se shiftem háček)
Zvětšit
Klávesa pro psaní diakritiky (bez shiftu čárka, se shiftem háček)

Některé znaky s diakritickými znaménky můžeme napsat pomocí horní řady kláves na alfanumerické klávesnici. Pokud bychom chtěli udělat velká písmena, mohli bychom si pomoci CapsLockem. Kdybychom ale chtěli napsat jiná písmena např. Ó, ň, ď atd., musíme použít klávesu, která nad písmenem vytvoří čárku či háček (viz. Obrázek). Tato klávesa se používá tak, že chceme-li napsat znak s diakritikou, zmáčkneme nejprve tuto klávesu (bez Shiftu pro čárku, se Shiftem pro háček) a potom teprve písmeno. Po tom, co zmáčkneme klávesu pro čárku či háček, se nic nestane - počítač čeká na písmenko. Pak teprve vykreslí písmeno i s žádaným diakritickým znaménkem.

Na klávesnici se vyskytuje i klávesa pro kroužek (v levém horním rohu) a přehlásku (obyčejně bývá vedle klávesy backspace/zpětník nebo schovaná někde poblíž Enteru). Nedoporučuji ale klávesu pro přehlásku používat pro psaní textu německy. Na německých počítačích by se totiž text s diakritikou zobrazil stejně úplně jinak. Pokud chcete psát německy nebo jakýmkoli jiným jazykem, je dobré nainstalovat si národní klávesnici pro ten který jazyk.

Enter

Klávesa Enter, mimo toho, že je to potvrzovací klávesa, slouží k zalamování odstavců. Je pravda, že dříve se Enter používal pro zalamování řádků (Enter suploval posunutí válce doprava a o řádek níž na psacím stroji), dnes už se tak ale nepoužívá a byla by hrubá chyba, kdyste ho tak používali. Ve většině textových procesorů počítač text automaticky zalomí na konci řádku.

Enter je bílý znak. Znamená to, že enter není běžně vidět pro uživatele, ale počítači naznačuje, kde končí odstavec (kde má začít zobrazovat text na další řádce). Počítač vpodstatě vidí veškerý text na jedné řádce. To, jak se nám text zobrazuje na obrazovce je jen jakousi interpretací toho, co jsme počítači zadali pomocí klávesnice.

Protože je Enter také jen "Znak", dá se stejně jako jákýkoli jiný znak smazat pomocí kláves Backspace/zpětník a Delete. Jsme-li tedy na začátku odstavce a chceme ho spojit s odstavcem předchozím, stačí pouze stisknou klávesu backspace. Jsme-li naopak na konci odstavce a chceme-li ho spojit s odstavcem následujícím, stiskneme klávesu Delete.

Externí odkazy

Ing Pavel Roubal: Manuál pro práci s textem

Osobní nástroje