Techmania - Plzeň

Z BCD Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Techmania Science Center

O projektu

Společnost ŠKODA HOLDING a. s a Západočeská univerzita v Plzni založily obecně prospěšnou společnost Regionální technické muzeum o. p. s. se záměrem vybudovat v Plzni v areálu průmyslového závodu Škoda moderní interaktivní muzeum (ve světě označované jako science center). V dozorčí radě obecně prospěšné společnosti jsou zástupci statutárního města Plzeň a Plzeňského kraje. Projekt interaktivního muzea Techmania ve svém začátku nesl pracovní název Technorama, podle švýcarského science centra.

Oba zakladatelé se tak snaží reagovat na současnou situaci, kdy v České republice klesá zájem o technické obory. Science centra vnímají jako ve světě osvědčený způsob vedoucí k posílení zájmu o vědu a techniku. Hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež. Společnost ŠKODA HOLDING a. s. do projektu vložila budovu o celkové ploše cca 10.000 m2, což bude řadit interaktivní muzeum Techmania k jednomu z největších svého druhu ve střední Evropě.

Objekt je plánováno rekonstruovat v několika etapách. Provoz bude zahájen v listopadu roku 2008.

Techmania science center je založeno na expozicích složených z interaktivních exponátů, které herní formou přibližují určitý matematický či fyzikální princip. Interaktivnost spočívá v tom, že návštěvník svojí činností exponát "rozhýbe", tak aby se prostřednictvím daného děje ukázal vlastní princip. Učení je zde postaveno na vlastním prožitku - zkušenosti.

Projekt Techmania si klade za cíl v určitých oborech přiblížit vývoj lidského poznání a v návaznosti na to ukázat, jak se toto poznání uplatňuje v technice. Dalším cílem je také představit současnou hranici lidského poznání a poukázat na nezodpovězené otázky, na které budou hledat odpovědi další generace - nejlépe mladí návštěvníci science centra.

V části expozice Techmania science center je plánováno přiblížit historický vývoj významných regionálních firem a institucí a představení společností, které jsou současnými významnými regionálními průmyslovými podniky. [1]

Expozice

Techmania nabídne svým návštěvníkům čtyři expozice. V Edutoriu je umístěno 60 interaktivních exponátů z oblasti fyziky. Návštěvník bude moct například zažít 200 000 voltů na vlastní kůži.

Historická expozice ŠKODA představí 150 let své historie a činnosti; k vidění bude například parní turbína z roku 1922 nebo první měřený model ŠKODY SUPERB z mladoboleslavské Škodovky. „Naším cílem je být pro návštěvníka stále atraktivní, proto jsme se rozhodli pro zapůjčení zajímavých expozic ze zahraničí. Již nyní přemýšlíme, jaké další expozice bychom chtěli v roce 2009 návštěvníkům představit,“ říká Mgr. Volák. První dočasná expozice je z Holandska. „Patentováno přírodou“ pomáhá objevit, co nás vše příroda naučila (k vidění bude do konce srpna 2009). Slovenská expozice „Vědecká hračka“ představí 150 různých hraček ze 36 zemí světa a potrvá do konce roku 2008.[2]

Adresa, otevírací hodiny, vstupné

Sídlíme v areálu ŠKODA HOLDING a.s., vstup je V. bránou. Spojení na recepci je: +420 737 247 585. Na V. bráně areálu nahlaste prosím jako účel vstupu do areálu návštěvu Techmania science center

Otevřeno máme každý den od 9 do 17 hodin.

Vstupné: individuální vstupné: dospělý 110 Kč, děti, mládež do 18 let, studující ZŠ, SŠ, VŠ: 80 Kč


Soubor:Techmania.jpg

Soubor:Parkoviste.jpg

Osobní nástroje