Vídeň

Z BCD Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Hlavní strana >> Akce >> Akce 2009

Cesta:

  • 14.3.2009 00:15 Odjezd z Prahy - Florenc (spoj zajíždí na technickou přestávku do Velké Bíteše)
  • 14.3.2009 05:15 Příjezd do Vídně - Praterstern
  • 15.3.2009 18:35 Odjezd z Vídně - Praterstern do Prahy
  • 15.3.2009 23:30 Příjezd do Prahy - Florenc

Ubytování:

  • Hotel: Hotel Vienna
  • Adresa: Große Stadtgutgasse 31, Wien , 1020 Rakousko
  • Telefon: +4312143317
  • Fax: +4312161079
  • E-mail: hotel.vienna@aon.at


Vídeň

Vídeň (něm. Wien) je hlavní město Rakouska, současně také statutární město a zároveň od 1. ledna 1922 jedna z jeho spolkových zemí, zcela obklopená územím spolkové země Dolní Rakousy. Leží na řece Dunaj a je největším rakouským městem a současně nejvýznamnějším kulturním, politickým a hospodářským centrem země. Historické centrum Vídně bylo v roce 2001 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.[1]

Ve Vídni žije přibližně 1 800 000 obyvatel a převažuje zde římsko-katolická víra (cca 78 %). Vídeň byla od pradávna branou do Evropy a tak se tu v průběhu let vytvořila řada národnostních menšin, jednu z největších představují Turci.[2]

Památky

I. PRATER

Prater, místo zábavy pro malé i velké, se nachází ve stejnojmenném parku založeném Josefem II. v roce 1766. První atrakce zde byly postaveny až o století později. Nejvýznamnější z nich je Wiener Riesenrad – obrovské 64 metrů vysoké ruské kolo, které bylo uvedeno do provozu v roce 1897. Původně mělo 30 kabinek, v roce 1945 byl jejich počet snížen na polovinu. Jízda na Riesenrad nabízí výhled na celou Vídeň. Kromě klasické projížďky je možné pronajmout si speciálně zařízenou kabinu pro romantickou večeři.

Vstup do Prateru je zdarma. Platí se až při vstupu na jednotlivé atrakce. Ceny se v průměru pohybují kolem 2,5 až 5 euro za jednu jízdu.

Prater je otevřen každý rok od poloviny března do konce října od deseti hodin dopoledne do jedné hodiny v noci. V současné době je zde kolem 250 různých atrakcí, od kolotočů pro malé děti přes horské dráhy všech možných typů až po skutečnou hrůzu nahánějící adrenalinové atrakce. Kromě nich tu samozřejmě nechybí řada různých občerstvení, hospůdek se zahrádkami a stánků se suvenýry.[3]


II. CENTRUM

Stephansdom (dóm sv. Štěpána)

Tato gotická katedrála se nachází ve středu stejnojmenného náměstí Stephansplatz a zabírá jeho převážnou část. Dále je zde k vidění půdorys kaple Máří Magdalény a z moderní architektury potom skleněný dům Haas – Haus.

Stavba katedrály začala už ve 12. století, kdy v roce 1137 byla na tomto místě zahájena konstrukce románského kostela. Tento kostel byl dokončen a vysvěcen o deset let později v roce 1147 a stal se základem pro Stephansdom. V průběhu let byl původní kostel dostavován a stále rozšiřován až z něj vznikl tento monumentální chrám.

Podobnost s pražským chrámem Sv. Víta není čistě náhodná, i Vídeň chtěla mít svou gotickou dominantu. Podle původních plánů měl mít Stephansdom dokonce i dvě vysoké věže stejně jako katedrála Sv. Víta. Nakonec se však podařilo dokončit jen jižní věž a stavba severní věže byla v polovině přerušena – mimo jiné z nedostatku finančních prostředků – a tato věž byla v roce 1557 zakončena renesanční kupolí.

Jedná se o trojlodní gotickou stavbu, 107 metrů dlouhou a 39 metrů širokou. Západní průčelí tvoří tzv. Obří brána a dvě Pohanské věže, které dosahují výšky 66 metrů. Z jižní a severní strany přiléhají ke katedrále další dvě věže a to Jižní věž vysoká 137 metrů a nedokončená Severní věž vysoká pouhých 61 metrů. V této severní věži se nachází největší a nejtěžší – váží neuvěřitelných 21 tun – rakouský zvon Pummerin.

Chrám je veřejnosti zpřístupněn od pondělí do soboty od 6:00 do 22:00 a v neděli a ve svátek pak od 7:00 do 22:00. Samotný vstup do Stephansdomu bez prohlídky vedené průvodcem je zdarma.

Kromě hlavní části chrámu je možné vyjet výtahem na vrchol Severní věže, prohlédnout si tam zvon Pummerin a vyjít na terasu a pokochat se vyhlídkou na Vídeň. Tato část je otevřena denně od 8:30 do 17:00 v zimě od listopadu do března, do 18:00 o letních prázdninách a do 17:30 pak po zbylou část roku. Základní vstupné činí 4 eura. Další možností nabízející ještě lepší vyhlídku představuje výstup na Jižní věž. Na vrcholek této Jižní věže vede cesta pouze pěšky, což znamená zdolat 343 schodů. Věž je otevřena denně od 9:00 do 17:30 a výstup na ní stojí 3 eura. Kromě cesty nahoru do věží se lze vypravit i směrem dolů a sestoupit do podzemí – do katakomb. Katakomby jsou otevřené od pondělí do soboty od 10:00 do 11:30 a od 13:30 do 16:30 a v neděli a ve svátek potom pouze od 13:30 do 16:30. Za poplatek 4 eura jsou zde k vidění hrobky s ostatky Habsburků, kteří zemřeli v letech 1564 až 1878.


Haas Haus

Na rohu Stephansplatzu s ulicí Graben se nachází tento moderní skleněný dům Haas Haus. Tato budova v postmoderním stylu zde byla postavena v letech 1987 až 1990 podle návrhů vídeňského architekta Hanse Holleina. Jedná se o luxusní obchodní dům s restaurací na střeše a část je věnována i administrativním prostorám. Mnoha lidem se nelíbí a mají připomínky, že se taková moderní budova nehodí do historického centra Vídně, na druhou stranu kontrast, který tvoří v porovnání s okolními staršími domy je velmi zajímavý.[4]


Galerie Albertina

Původně zde na místě pozůstatků římského tábora Vindobona stál v 17. století Dvorní stavební úřad a v polovině 18. století dostal dvorní stavitel hrabě Sylva-Tarouca povolení od Marie Terezie přestavět si ho na svůj osobní palác. A od počátku 19. století do roku 1918 zde bydlel vévoda Albert von Sachsen-Teschen a jeho potomci. V letech 1801 až 1804 došlo k dalším úpravám a přístavbě v klasicistním stylu podle plánů Louise von Montoyera.

V současné době tvoří Albertinu komplex celkem čtyř staveb a to původní palác, dále pak klášter Augustiniánů z 15. a 16. století, klasicistní přístavba a podzemní prostory. Na konci 2. světové války byla Albertina značně poškozena, ale byla opět zrekonstruována. V letech 1998 až 2003 byla zmodernizována, byl přistaven nový vchod s eskalátory a velké dominantní „křídlo“ na terase paláce.

Sbírka, která je zde umístěna od roku 1795, byla založena vévodou Albertem von Sachsen–Teschen v roce 1768 a obsahuje mimo jiné asi 45 000 obrazů, 35 000 knih, 25 000 různých architektonických plánů a modelů a obrovské množství grafik. V roce 1999 byla založena také sbírka fotografií. Lze zde obdivovat díla takových umělců jako např. malířů Albrechta Dürera, Maneta či Rubense nebo tvorbu slavných architektů Johanna Bernharda Fischera z Erlachu, Francesca Borrominiho nebo Otto Wagnera. Kromě stálé expozice této sbírky umění zde probíhají i výstavy krátkodobé, z posledních let lze jmenovat např. výstavu věnovanou stylu biedermeier, dílu Andyho Warhola, Marca Chagalla, Pabla Picassa či Egona Schieleho.

Tato galerie je návštěvníkům otevřena každý den od pondělí do neděle od 10:00 do 18:00, ve středu je dokonce otvírací doba prodloužena až do 21:00 a základní vstupné stojí 9, 50 euro.


Hofburg - císařský palác

Hofburg, někdejší sídlo císařů, je dnes místem, kde má svou kancelář rakouský prezident, a především místem lákajícím k prohlídce všechny návštěvníky Vídně. V současné době se v Hofburgu kromě prezidentských kanceláří nachází řada turistických lákadel. Patří mezi ně především Muzeum Sisi, Klenotnice, Stříbrná komnata, Španělská dvorní jezdecká škola, Rakouská národní knihovna, Muzeum Efezu, Přilehlé zahrady Volksgarten, Burggarten s Domem motýlů.

Nejstarší část Hofburgu pochází z roku 1279. Svoji současnou monumentální podobu získal však až v 19. století za vlády císaře Franze Josefa. Císařský hrad i s přilehlými zahradami se rozkládá na celkové ploše 240 000 m2 a je tvořen 18 trakty s 19 dvory a má 2600 místností a 54 schodišť.


Muzeum Sisi

Při návštěvě Muzea Sisi se jedná o prohlídku šesti císařských apartmá, které sloužily císaři Franzi Josefovi a jeho ženě Alžbětě přezdívané Sisi. Z císařovny Sisi se v průběhu let stal jakýsi kult a idol. V tomto muzeu má člověk možnost nahlédnout do jejího skutečného života. K Vidění je zde řada osobních předmětů Sisi. Muzeum je otevřeno denně od 9:00 do 17:00. Základní vstupné bez průvodce je 9,90 euro a umožňuje vstup do Muzea Sisi, císařských apartmá a stříbrné komnaty.


Klenotnice/Schatzkammer

Klenotnice se nachází v nejstarší části Hofburgu vybudované na konci 13. století. Je tvořena celkem dvaceti místnostmi, které jsou rozděleny na dvě části. Šestnáct místností představuje klenotnici světskou, zbylé čtyři pak tvoří klenotnici církevní. Je zde uloženo velké množství zajímavých a cenných klenotů a pokladů. Člověk zde může spatřit např. císařskou korunu Svaté říše Římské z konce 10. století, korunu, jablko a žezlo rakouské monarchie, k vidění je zde také Burgundský poklad z 15. století nebo poklad Řádu zlatého rouna. Klenotnice je otevřena každý den kromě úterý od 10:00 do 18:00 a základní vstupné stojí 10 euro.


Stříbrná komnata/Silberkammer

Návštěva stříbrné komnaty je součástí prohlídky císařských apartmá a Muzea Sisi. K vidění je zde stříbrné nádobí používané na císařském dvoře jak pro běžné účely, tak nádobí slavnostní. Od konce 18. století císaři ani jiné než stříbrné nádobí a příbory při stolování nepoužívali, porcelán sloužil pouze k ozdobě stolu. Vystaven je zde stříbrný servis určený až pro 140 stolovníků, který pochází z počátku 19. století a byl vyroben jedním pařížským zlatníkem.


Španělská dvorní jezdecká škola/Spanische Hofreitschule

Počátky Španělské jezdecké školy na vídeňském dvoře spadají až do druhé poloviny 16. století, kdy tehdejší císař Maxmilián II. začal přivážet španělské koně do Rakouska a nechal je cvičit speciální kousky pro přehlídky konané u zvláštních příležitostí na císařském dvoře. Postupem času se ukázalo, že se svou tělesnou stavbou pro tuto drezůru nejlépe hodí lipicáni, kteří se používají pro představení i v současnosti. Jedná se o bílé koně, kteří se dříve chovali ve slovinské Lipici (odtud také pochází označení tohoto druhů koní), později byl jejich chov přesunut do Štýrska. Vystoupení slouží dnes jako turistická atrakce. Představení probíhají v tradičních historických jezdeckých kostýmech a trvají většinou kolem 80 minut. Cena lístků na toto představení začíná na 22 eurech. Kromě těchto představení lze navštívit i ranní cvičení, které se koná skoro každý den v týdnu a základní vstupné činí 12 euro (mimo víkendy). Prohlídka prostor jízdárny stojí 16 EUR a probíhá od 14, 15 a 16 hod.


Rakouská národní knihovna

Rakouská národní knihovna je postavena v barokním stylu. Pochází z první poloviny 18. století a byla vybudována podle otce a syna Fischera z Erlachu. Nachází se zde řada zajímavých a vzácných svazků. Za zmínku stojí určitě sbírka 43 000 rukopisů, kdy nejstarší z nich pocházejí až ze 6. století, dále je zde uložena sbírka 240 000 map a co se týká tištěných knih, těch je tu asi 2, 5 milionu. Knihovna je otevřena od pondělí do soboty od 10:00 do 14:00 a základní vstupné je 5 euro.


Muzeum Efezu

V tomto muzeu jsou vystaveny sochy, plastiky a další nálezy, které na přelomu 19. a 20. století objevily rakouští archeologové na tureckém pobřeží v Efezu. Tehdejší sultán daroval tyto nálezy rakouskému císaři a od roku 1978 jsou vystaveny v tomto muzeu. Muzeum je otevřeno každý den kromě úterý od 10:00 do 18:00 a vstupenka stojí 10 euro.


Burggarten

Burggarten je druhou zahradou Hofburgu. Co se týká úpravy, není tak pěkná jako Volksgarten, připomíná spíše divoký park. Jednou ze zajímavostí je však socha W. A. Mozarta, před níž je z květin v trávníku vytvarovaný velký houslový klíč. Druhou zajímavostí je pak Dům motýlů. Dům Motýlů je v podstatě velký secesní skleník s vodopádem a jezírky, plný palem a volně poletujících motýlů z deštných pralesů. V druhé části tohoto skleníku se – rovněž uprostřed palem – nachází velmi pěkná, bohužel trochu dražší, restaurace. Dům motýlů je otevřen v období od dubna do konce října od pondělí do pátku od 10:00 do 16:45 a o víkendu a ve svátcích až do 18:15. V období od listopadu do března je pak otevřen denně od 10:00 do 15:45. Základní vstupné činí 5 euro.[5]


Volksgarten

Volksgarten je jednou ze dvou rozsáhlých zahrad náležících k Hofburgu. Určitě se vyplatí tuto zahradu navštívit, obzvláště pak koncem jara, kdy už jsou všechny stromy obalené listím a záhony hrají všemi barvami různých druhů růží a tulipánů. Uprostřed této zahrady se nachází Theseův chrám z první poloviny 19. století. Návštěvníkům trochu skryt stojí v nejvzdálenějším rohu od vchodů do zahrady pomník císařovny Sisi doplněný jezírky a květinovými záhony. Vstup do zahrady je zdarma.


Parlament

Monumentální budova rakouského parlamentu byla postavená v letech 1874 až 1884 v řeckém antickém historizujícím stylu.

Navrhl ji dánský architekt Theofil Hansen. Hansen studoval architekturu v Aténách a řeckou kulturou výrazně ovlivněn. Předložil komisi projekt na stavbu parlamentu v řeckém antickém stylu a jeho návrh zvítězil.

Od svého postavení až do vyhlášení první republiky v roce 1918 sloužila budova parlamentu k zasedání Říšské rady Rakousko – Uherské monarchie. Poté se zde začal scházet a jednat rakouský parlament, který je tvořen dvěma komorami Národní a Spolkovou radou.

Zvenčí je budova zdobena řadou mramorových soch a různými reliéfy. Opakujícím se motivem je vzpínající se kůň bez uzdy, který má symbolizovat svobodu a neviditelná etická pouta zavazující členy parlamentu při rozhodování uvnitř budovy

Parlament je možné si prohlídnout i zevnitř, pouze však v rámci prohlídky s průvodcem. Prohlídky se konají od pondělí do soboty vždy v přesně stanovenou hodinu několikrát denně. Každý všední den začínají prohlídky v 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 a 16:00, ve vybraných dnech a v letním období je čas prohlídek obohacen o dodatečné termíny. V sobotu se lze do parlamentu dostat buď v 10:00, 11:00, 12:00 nebo 13:00. Prohlídky probíhají buď v německém nebo anglickém jazyce. Základní vstupné do parlamentu stojí 4 eura.


Rathaus

Vídeňská radnice se rozkládá na ploše 19 592 m2, je v ní 1 575 místností a má 2 035 oken.

Tato monumentální stavba v novogotickém stylu byla postavena za vlády císaře Franze Josefa podle plánů stavitele Friedricha von Schmidta v letech 1872 až 1883.

Radnice se nachází na Rathausplatz a je obklopena velkým parkem. Na prostranství před radnicí se v průběhu celého roku stále něco děje vánočními trhy počínaje, přes zimní bruslení a filmovým festivalem v létě konče.[6]


Votivkirche

Kostel Votivkirche patří k nejvýznamnějším světovým stavbám svého druhu.

Kostel Votivkirche Tento novogotický kostel se nachází poblíž historického centra Vídně na Ringstraße. Jedná se o stavbu v novogotickém slohu, která byla vybudována v letech 1856 až 1879 podle plánů mladého architekta Heinricha von Ferstela. Německé slovo Votivkirche znamená v překladu pamětní kostel.

Tento kostel byl postaven v návaznosti na atentát spáchaný na císaře Franze Josefa v roce 1853 jako poděkování Bohu za to, že zachránil jeho život.

Vstup do kostela je zdarma a určitě se vyplatí se sem zajít podívat. Kromě nádherných vitrážových oken, jsou zde k vidění i velmi umně zhotovené sochy a plastiky. V severní lodi kostela lze vidět kopii Madony z Guadelupe, která je zde jako připomínka na bratra císaře Franze Josefa – Ferdinanda Maxmiliána.[7]


Muzeum Zikmunda Freuda

Museum Sigmunda Freuda, významného psychiatra a zakladatele psychoanalýzy, který se narodil na Moravě - v Příboře. Více o Freudovi viz Wikipedia

Vstupné: 7 EUR. Otevírací doba: 9 - 17 hod.


III. BELVEDERE A KARLSKIRCHE

Zámek Belvedere

Zámecký komplex Belvedere se nachází nedaleko historického centra Vídně. Je tvořen celkem dvěma zámky – Dolním a Horním – Unteres Belvedere a Oberes Belvedere, Oranžérií a rozlehlými zahradami.

Unteres Belvedere

Tato část Belvederu bylo postavena v letech 1714 až 1716 v barokním stylu podle návrhů stavitele Johana Lucase von Hildebrandta. Původně sloužila jako sídlo prince Eugena Savojského, dnes je zde umístěna část sbírky umění zaměřená na baroko. Lze si zde prohlédnout zlatý pokoj, mramorový sál či mramorovou galerii a obdivovat umělecká díla významných rakouských autorů jako např. Paula Trogera, George Raphaela Donnera či Franze Xavera Messerschmidta. Otevřeno je zde denně po celý rok od 10:00 do 18:00 a základní vstupné činí 7, 50 euro.

Oberes Belvedere

Horní část zámku Belvedere byla postavena o pár roků později a to konkrétně v letech 1721 až 1723 taktéž v barokním slohu a podle plánů stejného architekta jako část dolní. Na rozdíl od spodního zámku však nesloužila k bydlení, ale byla postavena výhradně pro reprezentativní účely. Dnes je zde možné shlédnout převážnou část sbírky nacházející se v komplexu budov Belvedere. Člověk si tu může prohlédnout díla takových významných umělců jako např. Gustava Klimta, Egon Schieleho či Oskara Kokoschky a dalších. Otvírací doba je opět každý den po celý rok stejná a to od 10:00 do 18:00 a vstupenka do této části zámku stojí 9, 50 euro.

Oranžérie

Součástí komplexu budov a zahrad Belvedere je i Oranžérie. Ta původně byla vyhřívanou zimní zahradou a pěstovaly se zde pomerančovníky. Dnes se v této budově nachází část sbírky umění a to expozice věnovaná umění středověkému. Přístup do Oranžérie je denně po celý rok od 10:00 do 18:00 a je možný v rámci prohlídky Dolního Belvederu.

Zahrady

Terasovité zahrady spojující Horní Belvedere s Belvederem Dolním byly vybudovány podle návrhů architekta Dominiqua Girarda. Jsou plné soch, květinových záhonů, jezírek a fontán. Mísí se zde prvky francouzského a italského baroka. V jarních či letních měsících jsou ideálním místem pro příjemnou procházku. Zahrady jsou otevřeny stejně jako zámek celoročně od 10:00 do 18:00 a vstup do nich je zdarma.

Je možné koupit si tzv. Belvedere – Kombi – Ticket, který stojí 12, 50 euro a umožňuje vstup do úplně všech přístupných částí Dolního i Horního Belvederu a do Oranžérie.[8]

Karlskirche

Karlskirche, jedna z nevýznamnějších vídeňských barokních staveb, je kostel pocházející z 18. století. Vše začalo v roce 1713, kdy Vídeň zaplavila epidemie černého moru a tehdejší císař Karel VI učinil slib, že pokud mor skončí, nechá postavit kostel zasvěcený Sv. Karlu Borromejskému. Když nakonec mor ustal, dodržel císař svůj slib a v roce 1715 byla zahájena stavba tohoto kostela. Stavělo se podle plánu dvou stavitelů – Johanna Bernarda Fischera z Erlachu a jeho syna Josepha Emanuela. Stavba byla dokončena v roce 1737.

Kostelu na první pohled zvenčí dominuje obrovská 72 metrů vysoká měděná kupole a dva 33 metrů vysoké sloupy stojící v popředí kostela. Po celé délce těchto sloupů je vyobrazen život Sv. Karla. Tato monumentální stavba v sobě kombinuje hned několik různých architektonických stylů. Objevují se zde prvky řecké antické architektury – čelní vstupní prostory s antickým sloupovým, dále pak prvky antického Říma a baroka.

Kostel je veřejnosti otevřen od pondělí do soboty od 9:00 do 12:30 a od 13:00 do 18:00 a v neděli a ve svátek od 12:00 do 17:45. Za vstup do kostela je třeba zaplatit 6 euro – toto vstupné zahrnuje i možnost podívat se nahoru do kupole. Malý tip – v čase kdy se koná mše, je vstup do kostela zadarmo. [9]


IV. SCHÖNBRUNN

Zámek Schönbrunn

Schönbrunn byl císařským letohrádkem a oblíbeným místem pobytu císařovny Sisi, nacházel se nedaleko Vídně, nebyl však její součástí. Postupem času, příchodem nových obyvatel a výstavbou dalších a dalších domů se postupně stal součástí Vídně. Kromě samotného zámku je zde možné obdivovat i nádherný rozlehlý Park, navštívit zoologickou zahradu, Palmový skleník, WüstenhausWüstenhaus či Irrgarten–zahradu plnou bludišť a různých her.

Stavba císařského letního sídla byla započata v roce 1696 za vlády císaře Leopolda I. podle plánů stavitele Johanna Bernharda Fischera z Erlachu. Jedná se o barokní stavbu, která se nachází v jihozápadní části Vídně. V průběhu let byl pak zámek ještě různě dostavován a upravován.

Zámek Schönbrunn má celkem 1441 místností. Návštěvníkům je z toho zpřístupněno 40 místností. Jsou to stroze zařízené pokoje, které patřily císaři Franzi Josefovi, místnosti císařovny Sisi s jejími osobními věcmi, pokoje,které obývala Marie Terezie se svým manželem Františkem I., a dále pak honosně zařízené reprezentativní prostory.

Zámek je pro veřejnost otevřen přes rok od 8:30 do 17:00, v červnu a červenci až do 18:00 a v zimě od začátku listopadu do konce března je otevřeno jen do 16:30. Návštěvníci si mohou vybrat ze dvou prohlídek – Imperial Tour nebo Grand Tour. Imperial Tour zahrnuje pouze 22 místností, Grand Tour pak všech 40. Součástí obou prohlídek je audio – průvodce, který je k dispozici dokonce i v českém jazyce. Základní vstupné je na Imperial Tour 9,50 euro a na Grand Tour 12, 90 euro.

Park

Kromě zámku láká k návštěvě Schönbrunnu jeho obrovský a krásný park. V zimě tu sice nic moc k vidění není, ale na jaře jakmile se stromy obalí listím a rozkvetou květinové záhony není asi ve Vídni krásnějšího místa k procházce či pikniku než zámecký park Schönbrunn.

Kromě přírody zde lze po vyšplhání se na kopec, na kterém stojí sloupová stavba v klasicistním stylu nesoucí název Glorietta, obdivovat i výhled na Vídeň. V případě vyčerpání po výstupu ke Gloriettě je možné se občerstvit v kavárně. V případě zájmu o ještě větší výhled (i když ve skutečnosti ten rozdíl není zas až takový) jde za necelá dvě eura vylézt na vyhlídkovou terasu, která se nachází na střeše Glorietty.

Dalšími objekty, které stojí za to vidět, jsou monumentální kašny v zámecké zahradě. Přímo naproti Schönbrunnu pod Gloriettou je kašna zvaná Neptunbrunnen, která pochází z roku 1780 a znázorňuje výjevy z řecké mytologie. Ve východní části parku se nachází zajímavé fontány celkem tři. První z nich je Schöner Brunnen. Ve své dnešní podobě se zde nachází od roku 1799, pramen zde byl objeven však už dávno předtím.

Tato kašna dala vlastně název celému zámku. Podle legendy, kdo se z ní napije, zkrásní. Zbylé dvě fontány jsou pak Römische Ruine – svým vzhledem skutečně římské ruiny připomíná, ačkoli pochází z roku 1778 – a Obeliskenbrunnen, jíž dominuje velký obelisk v jejím středu.

Zoologická zahrada

Velmi pěknou a zajímavou součástí zámeckého parku je zoologická zahrada. Tato zoologická zahrada je nejstarší zoo na světě. Byla založena za vlády Marie Terezie na popud jejího manžela Františka I. v roce 1752. Není nijak zvlášť rozlehlá, ale je velmi hezky upravená a nabízí možnost prohlédnout si plno zajímavých zvířat. Asi největší zdejší specialitou jsou pandy velké a medvídci koala, které ve většině zoo nemají. Dále zde nechybí kočkovité šelmy všeho druhu, lachtani, tučňáci, opice, papoušci a další zvířata. Zoologická zahrada je otevřena celoročně, v období od dubna do září od 9:00 do 18:30 a po zbytek roku je otevírací doba o něco málo kratší. Základní vstupné stojí 12 euro.

Irrgarten

Irrgarten neboli v překladu bludná zahrada či zahrada bláznů se nachází v těsné blízkosti zoologické zahrady a vchod do ní je z hlavní středové části zámeckého parku. Je zde jednak dětské hřiště, které nabízí však řadu zajímavých atrakcí, které pobaví i dospělé. Dále se zde člověk může prohlédnout v křivých zrcadlech či kroky a různými poskoky zahrát nějakou melodii na hrajících dlaždicích a procvičit svou mysl při řešení různých hlavolamů. No a proč je to bludná zahrada? Jsou zde také tři labyrinty. Dvě bludiště jsou menší a jednodušší a jedno je poměrně velké a nějakou chvilku tam člověk stráví než se z něj vymotá. Navíc jako bonus je v jeho středu vyhlídková terasa odkud se dá shlédnout celá Irrgarten i okolní zámecký park.

Irrgarten je otevřena většinu roku, od začátku dubna až do začátku listopadu, od 9:00 do 18:00, v létě je otvírací doba prodloužena až do 19:00 a v říjnu naopak zkrácena jen do 17:00.

Palmenhaus (Palmový skleník)

Palmenhaus je velký skleník skládající se ze tří pavilonů a vybudovaný v letech 1881 a 1882 podle návrhu stavitele Franze Xavera Segenschmidse. Každý ze třech pavilonů představuje jinou klimatickou zónu – od chladnějších oblastí severu až po tropické jižní klima. Člověk zde může obdivovat rostliny středomořské, subtropické a tropické. Jedná se o největší stavbu svého druhu v Evropě. Palmenhaus je otevřen po celý rok, od května do září od 9:30 do 18:00 a po zbylou část roku jen do 17:00. Základní vstupné činí 4 eura.

Wüstenhaus

Wüstenhaus neboli pouštní dům je druhým skleníkem přístupným veřejnosti, který je součástí areálu Schönbrunn. Byl postaven v roce 1905 a návštěvníci si zde mohou prohlídnout sbírku sukulentů a kaktusů z celého světa. Skleník je rozdělen na tři rozdílné části nesoucí různá jména a obsahující různé rostliny – Madagaskar, Staré pouště a Nový svět. Tento skleník je taktéž otevřen celoročně, od 9:00 do 17:00 a v létě až do 18:00. Vstupné do tohoto skleníku stojí 4 eura.[10]

Osobní nástroje