Vlakovýlet Benešov - Vlašim - Trhový Štěpánov

Z BCD Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Hlavní strana >> Akce >> Akce 2009 (kategorie Vlakovýlety)

Obsah

Vlakovýlet

Cesta

Datum: 17.1.2009
Sraz: 8:00, hlavní nádraží
Návrat: do 20:00 na hlavní nádraží


8:19 Praha hl.n. - Os 8259 - 9:27 Benešov u Prahy

GC Katuška [1]

10:10 Benešov u Prahy - Os 19107 - (10:48 Vlašim) 11:07 Trhový Štěpánov

GC Dve nabozenstvi / Two religions [2]

GC POLEDNI Kes [3]

11:43 Trhový Štěpánov - Os 19112 - 12:01 Vlašim

GC Stepanovska lokalka [4]

mapa

16:02 Vlašim - Os 19116 - 16:46 Benešov u Prahy

18:28 Benešov u Prahy - Os 2548 - 19:35 Praha hl.n.

Nalezené keše

 • Katuska [5]
 • Kulova - kruhova aneb Dokolakolemkeska / 9 Spheres [6]
 • Husuv zvon [7]
 • Zamecka vez Vlasim [8]
 • Zizkovo namesti Vlasim [9]
 • Kamenne knedliky [10]
 • Josef Suk [11]
 • Karel Ulrich [12]
 • Pamatnik obetem 1945 [13]
 • Minoritský klášter [14]
 • Benesov [15]

Benešov u Prahy

Turistická známka No.453

- Infocentrum, Benešov, Malé náměstí
- Prodejna Modré z nebe, Benešov, ul. Jana Nohy

Benešov je město ve Středočeském kraji 37 km jihovýchodně od Prahy, dříve okresní. Má 16 682 obyvatel.[16]

Výklad o nejstarším zdejším osídlení stále ještě do značné míry spočívá více na dohadech a kombinacích než na přesných historických datech. V této souvislosti jsou uváděny roky 1038 (Vincenc Horáček), 1048 (Antonín N. Vlasák).[17] Předchůdcem města, ležícího jižně od řeky Sázavy na významné obchodní cestě z Prahy do jižních Čech, byl opevněný dvorec na žulovém ostrohu dnes zvaném Karlov, který tu zřejmě ve 2. polovině 11. stol. založil a po sobě pojmenoval jistý Benedikt (Beneš). Ten byl pak hlavním sídlem pánů z Benešova až do r. 1318, kdy získali nedaleký hrad Konopiště a dvorec opustili. Při něm vznikla záhy osada, v r. 1327 poprvé připomínaná jako městečko a v r. 1512 jako město, jejímž jádrem bylo prostorné tržiště (dnešní Masarykovo náměstí). V r. 1420 Město Benešov vyplenili husité, kteří vypálili zdejší minoritský klášter. V pohusitské době náležel Benešov mezi nejvýznamnější města v Čechách. Za vlády Jiřího z Poděbrad se v prostorách dnes již zaniklého minoritského kostela konaly zemské sněmy.

Památky:

 • Kostel sv. Mikuláše
Nejstarší dochovaná stavba v Benešově.
Kostel se samostatnou zděnou zvonicí na vrchu Karlov pochází ze 13. století, byl mnohokrát přestavován. Na zvonici je doložen zvon František z r. 1480 od Václava z Velvar, zvon Mikuláš z r. 1483 od téhož zvonaře a zvon Salvátor z r. 1603 od Jakuba Konváře. V bohatě zdobeném interiéru vyniká hlavní oltář a také kazatelna se sochařskou výzdobou z dílny Matyáše Bernarda Brauna a obrazy Ignáce Raaba
 • Zříceniny klášterního kostela minoritů Nanebevzetí Panny Marie. Klášter byl založen v 1. polovině 13. století. V r. 1420 byl společně s celým městem vypálen husity. Při klášteře stojí stará zděná zvonice. Na zvonici se nachází vzácný zvon z r. 1322, který je druhým nejstarším datovaným zvonem v Česku, a zvon z r. 1595 od Matouše Voříška.
 • Klášter piaristů s kostelem sv. Anny
Pochází z počátku 18. stol., vystavěný podle plánů Giovanniho Battisty Alliprandiho s hodnotným barokním vybavením.
 • Nová radnice, kde nyní sídlí část Městského úřadu, byla obnovena podle projektu arch. Josefa Pleskota a obdržela cenu Grand prix obce architektů za r. 1995.
 • Pod Karlovem je starý židovský hřbitov s nejstarším náhrobkem z r. 1687. Dnes je v Benešově mimo jiné i Památník obětem holocaustu.

Průmysl:

K nejvýznamnějším průmyslovým podnikům dnes patří firma Baest (kovové konstrukce, ocelové výrobky), Benešovský pivovar (pivo Ferdinand), mlékárna Danone, Alima (dříve Boneco - majonézy) a reklamní společnost Quo.Soubor:Mapa-benesova.jpg

Vlašim

Turistická známka No.421

- Muzeum Podblanicka, Vlašim, ul. Zámek
- Infocentrum Podblanické, Vlašim, ul. Pláteníkova
- Internetová studovna - budova Nádraží

Město Vlašim se nachází v okrese Benešov, kraj Středočeský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 12 217 obyvatel. Ve vzdálenosti 17 km severozápadně leží město Benešov, 36 km jihozápadně město Tábor, 36 km severozápadně město Říčany a 38 km jihovýchodně město Humpolec.[18]

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318. Kdysi tudy vedla kupecká stezka. Nazývala se Vitorazská, to podle výchozího místa v Rakousku Weitra. Byl tu důležitý brod a v jeho blízkosti záhy vyrostla osada s kostelem, hradem a radnicí. A proč Vlašim? Snad jako odvozenina od jména Vlastislav či Vlastimil, značící „Vlašimův majetek“.[19]


Památky:

 • Hrad přestavěný na zámek
Původně jako hrad byl založen po roce 1318 Hynkem z Vlašimi a rozšířen v polovině 15. století Mikulášem Trčkou z Lípy. Za Jana Ostrovce z Kralovic začala po roce 1580 přestavba na renesanční zámek, skončená roku 1620. Za Františka Viléma Talmberka od roku 1654 objekt rozšiřován. Konečná podoba z 2. poloviny 18. století za Karla Josefa Auersperga. Po roce 1846 přibyla brána čestného dvora a novogotické vstupní brány. Z mnoha romantických staveb, které zde byly vybudovány, se dochovaly čínský pavilón, umělá zřícenina Starého hradu, socha Samsona a mohutné pseudogotické brány.
Dnes je vlašimský zámecký park denní součástí života mnoha vlašimských obyvatel a během turistické sezóny i návštěvníků města. Slouží především jako odpočinková a vycházková zóna a ekologicko-výchovná trasa. Svou skvělou polohou v údolí řeky Blanice zasahuje až do centra města a je společně se zámkem „duší“ Vlašimi, jejím geniem loci.[20]
V zámku se nachází Muzeum Podblanicka [21]
 • Zámecký park (Vlašimská brána, Starý hrad, Domašínská brána, Znosimská brána, Čínský pavilon, Samson)
 • Kostel svatého Jiljí
 • Židovský hřbitov
 • Spořitelna v Pláteníkově ulici
 • Kostel Československé církve husitské
 • Pohřební kaple Auerspergů
 • Škola v Komenského ulici
 • Kašna se sochou Rolanda na Žižkově náměstí
 • Děkanství na Husově náměstí
 • Socha svatého Jana Nepomuckého naproti děkanství
 • Vila Červená věž
 • Boží muka

Soubor:Mapa-parku.jpg Soubor:Mapa-vlasimi.jpg

Trhový Štěpánov

Turistická známka No.1547 - Městský úřad Trhový Štěpánov

Město Trhový Štěpánov (do roku 1912 Štěpánov) se nachází v okrese Benešov, kraj Středočeský. Městem je od roku 1290 s výjimkou let 1954–2007. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 1285 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1274.[22]

Pozn.:Zrušená trať do Dolních Kralovic [23]

Památky:

 • Kostel svatého Bartoloměje
 • Židovský hřbitov na jih od města
 • Socha svatého Jana Nepomuckého
 • Muzeum Štěpánovska
Osobní nástroje