Vlakovýlet Nymburk

Z BCD Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Hlavní strana >> Akce >> Akce 2009 (kategorie Vlakovýlety)

Obsah

Itinerář

24.10.2009

Zvětšit
 • 7:46 Divoká Šárka
 • 8:51 Praha Masarykovo n. (Os 2215)
 • 9:49 Nymburk
 • 14:06 / 15:06 / 16:05 Nymburk Os 2226/2228/2230

Zajímavosti Nymburka

Nádraží ČD

 • z roku 1870

ulicí Petra Bezruče a U Cukrovaru

Elektrárna

 • součást akce splavnění Labe z let 1914-1923, do provozu uvedena v roce 1924

GC Hradby Nymburka / Walls of Nymburk

[1]

Středověké opevnění

Zvětšit

Se založením města začalo i budování důmyslného obranného systému - dnes významného dokladu středověkého opevnění. Řeka Labe a dva vodní příkopy doplněné dvojnásobným pásem hradebních zdí město zcela obklopovaly. Hradební opevnění bylo v první řadě symbolem - městských svobod, míru, práv a ústavy. Z původních cihlových hradeb se zachovala jen část vnitřní zdi na východní a západní straně města. Součástí městské fortifikace bylo pět městskách bran. Směrem na Lysou nad Labem stála Svatojiřská, na Mladou Boleslav Boleslavská (dříve Velelibská), na Bobnice Bobnická brána a přes řeku Mostecká. Vedle těchto bran mělo město ještě jednu bránu, tzv. Fortnu, která stála na nároží Kamenného domu (dnes Okresní soud). Opevnění na východě prošlo v letech 1905 - 09 romantickou rekonstrukcí podle projektu arch. Ludvíka Láblera. Bylo opraveno 205 metrů hradeb. Výška hradby je 6,2 m, ozubí má výšku 1 m, 6 věží vystupuje nad terén 15,5 metru. [2]

Stará rybárna (1737)

Zvětšit

ulice Na přístavě

Malý domek na labském břehu. Stará rybárna je dle pověsti připomínána na břehu Labe již počátkem 14. století v souvislosti s příjezdem Elišky Přemyslovny do města dne 28. května 1310. Současná podoba je z počátku 20. století. [3]

ulicí na Fortně

Chrám Sv. Jiljí

Zvětšit

Kostelní náměstí

Gotický chrám byl postaven za krále Václava II. v letech 1282-1305 a byl původně zasvěcen sv. Mikuláši. Nejprve byla vystavěna kaple, k ní byla připojena hlavní lod, dvě postraní lodě a následně kaple přeměněna v presbyterium. V polovině 14. století byly dokončeny 2 věže, severní Červená věž z cihel, nesoucí zvony a později roku 1846 pro špatný stav zbouraná, a jižní Bílá věž z pískovcových kvádrů. Koncem 16. století byl chrám husitský a od roku 1622 opět katolický a zasvěcený sv. Jiljí. Raritou je od roku 1634 uzavřený severní portál chrámu, kdy tudy vtrhla sasská vojska a povraždila ukryté obyvatelstvo. Interiér chrámu je barokní. Kolem chrámu býval hřbitov, zrušený roku 1821. Poslední rozsáhlé opravy chrámu proběhly v letech 1914-1918 pod vedením arch. Kamila Hilberta. [4]

Staré děkanství

mezi opevněním a Kostelním náměstím

Budova Starého děkanství byla postavena na místech zadních částí hospodářských přístavků původního děkanství, které shořelo za vpádu Sasů v roce 1631, stejně jako téměř celé město. Vstupní portálek je datován rokem 1792. Uvnitř je černá kuchyně, patrové gotické sklepy se studnou. Při vjezdu do dvora z Kostelního náměstí je zachována barokní zděná branka.

Podél vnitřní zdi byly umístěny některé cenné náhrobky ze zrušeného kláštera u kostela sv. Jiří. [5]

Na kostelní náměstí vede ze severu "Požární ulička".

Kostelní ulicí

Mariánský sloup

náměstí Přemyslovců

Morový sloup, zvaný též Mariánský (podle Panny Marie uprostřed) se sochami sv. Václava, Josefa, Floriána a Jiljí je z roku 1717. Barokní dílo je přisuzováno Janu Jiřímu Šlanzovskému. [6]

Renesanční radnice

Zvětšit

náměstí Přemyslovců

Budova vystavěná „polírem Václavem" roku 1526, v období přechodu pozdní gotiky do renesance. Na gotické konstrukci se objevuje pod italským vlivem celá řada renesančních dekorativních prvků. Po několika přestavbách upravena opět do renesanční podoby v roce 1939 arch. B. Slámou. [7]

Turistické informační centrum

 • náměstí Přemyslovců, č.p. 165
 • otevřeno denně 9.00 - 18.00
 • Turistická známka No.988, Nymburk
 • Turistická známka No.844, Pivovar Nymburk

[8]

Kolínskou ulicí do ulice Na Přístavě

Turecká věž

Zvětšit

Turecká věž je vlastně vodárenská věž. Sedmihranná třípatrová renesanční vodárna byla postavena roku 1597. Labská voda byla čerpána za pomoci žentouru poháněného mlýnským kolem do zásobníku umístěného v této věži. Odtud byla samospádem rozváděna žlaby nebo dřevěným potrubím do pěti kašen až do začátku první světové války. [9] [10]

zpátky do Kolínské

Silniční most Nymburk

Velký silniční most přes Labe je postaven na silnici spojující Kolín a Mladou Boleslav a přivádí dopravu přímo do sousedství historického jádra města. Most má tři pole, krajní o rozpětí 35 m, střední 40m. Jednotlivá pole jsou tvořena vetknutými železobetonovými oblouky. Pilíře mají kvádrové obklady a jsou zakončeny štíty s motivy českých lvů na návodní straně. Nad pilíři jsou vztyčeny dekorativní pylony.. Směrem ke středu mostu niveleta mostovky mírně stoupá.. Zábradlí je železobetonové s vloženou mříží. Na obou stranách na most navazovaly dlouhé nájezdní rampy doplněné o lávky pro pěší.. Při opravě mostu v roce 1967 byla předmostí rozšířena.

Datum uvedení do provozu : 1912

Autor návrhu: architekt František Roith

Celková délka mostu: 118m

Šířka mostovky: 8,5m

Výška středu mostu nad normál. hladinou vody je 8,5m. [11]

Socha sv. Jana Nepomuckého

ulice Pod Eliškou

zpět Kolínskou ulicí do ulice Tyršovy

Vlastivědné muzeum Nymburk

http://www.polabskemuzeum.cz/


Kaple sv. Jana Nepomuckého

Tyršova ulice

Kaple sv. Jana Nepomuckého byla původně součástí dominikánského kláštera ze 13. století. V 17. století byla barokně upravena.

Tyršovou ulicí k ulicím Hradební, Malé Valy a Velké Valy

Středověké vodní opevnění

ulice Malé Valy

Vodárenská věž

Zvětšit

ulice Vodárenská x Jízdecká

Městská vodárna je kónická válcová stavba na základech čtvercového půdorysu, kalichovitě rozšířená v horní části, postavená v roce 1904 v secesním slohu. Autory projektu jsou architekti Osvald Polívka a Vl. Hráský. Rekonstruována byla v roce 1945 a posléze v roce 1993. Vodojem v nejvyšším patře věže pojme 412 m vody. Výška objektu činí 37 m, o 8 m méně, než je výška kostelní věže. [12]

Plán

Soubor:plan-nymburk.jpg

Mapa popsaných památek

Restaurace

Náměstí Přemyslovců

 • Restaurace Eliška
 • Pizzeria Cafe Castello

Jízdecká

 • Pizza Trattoria
 • Restaurace U Vodárny

Dlouhá třída

 • Hospůdka U Anny šmejdířky (strašné webovky ve fleši)
 • Restaurace Starý Nymburk

Odkazy

Osobní nástroje