Zkouška 30. 5. 2007

Z BCD Wiki

Přejít na: navigace, hledání

Je třeba spnit úkol. Pokud splníte Bonusový úkol, bude se k Vašemu hodnocení přihlížet shovívavěji (tj. může Vám být některý dílčí úkol prominut).

Po splnění všech úkolů zavřete všechna okna a požádejte o disketu. Na tuto disketu nakopírujte výsledky Vaší práce a disketu odevzdejte. Soubory z disku pro jistotu nemazejte, mohlo by se stát, že by nakonec nešly přečíst z diskety.

Obsah

Zadání Writer

 • Na disk si uložte soubor, který stáhnete zde. Dále budete pracovat s tímto souborem. Na konci by měl výsledek vypadat jako v souboru zde
 • V celém textu, kromě nadpisů, zvolit zarovnávání do bloku a písmo Times New Roman velikost 12
 • Vybrat mezi styly Nadpis 1-4 ten, kde je použita kurzíva a aplikovat ho na první řádek; pro dva zbývající nadpisy použít styl Nadpis 3
 • Zajistit, aby nadpis Náplň kurzu a osnova výuky začínal vždy na nové stránce (POZOR: Vložení nuceného zalomení stránky problém neřeší, protože pokud vložíte nový odstavec mezi toto zalomení a začátek nadpisu podmínka již splněna NEBUDE!)
 • Vytvořit nový styl (pojmenovaný např. Poznámka, založený na stylu Výchozí), písmo Times New Roman, velikost 10, kurzíva, odstavec zarovnaný do bloku s jednoduchým řádkováním a odsazením 1 cm zprava i zleva, odsazení 0.20cm před i za odstavcem, jazyk: čeština; styl aplikovat na odstavec začínající slovem "Poznámka"
 • Tři odstavce nad Poznámkou upravit jako výčet s odrážkami
 • Odstavce v kapitole Náplň kurzu zformátovat jako dvouúrovňový číslovaný výčet
 • Vložit číslování stránek, číslo stránky umístit dole uprostřed.
 • Do záhlaví stránek vložit text obsahující Vaše Jméno a Příjmení (zarovnaný vlevo), a datum vytvoření dokumentu (jako pole a zarovnáno v pravo).
 • V náhledu před tiskem zkontrolovat, zda vzhled dokumentu odpovídá vzoru v ukázce, příp. vzhled doupravit
 • Dokument Uložte!

Zadání Calc

 • Na disk si uložte soubor, který stáhnete zde. Dále budete pracovat s tímto souborem. Výsledný vzhled najdete zde
 • Na začátek tabulky vepsat do něj své jméno (text), datum narození (datum) a výšku (číslo) vše bude tučným písmem
 • Nastavit šířku prvního sloupce tak, aby byla vidět celá jména ve všech řádcích a text vycentrovat
 • Zvážit, proč se jedno ze zadaných dat narození nezobrazuje jako datum a položku opravit (zadat např. rok 1976); nalogicky zjistit chybu v zadání jedné z položek výšky a opravit ji
 • Před první sloupec tabulky vložit nový sloupec
 • Do buňky A1 vložit číslo 1, vybrat je a s využitím tažení úchytu buňky dolů vytvořit řadu čísel;
 • Do šestého sloupce vypočtěte (použíjte vzorec) vždy rozdíl Vaší výšky s výškou osoby v daném řádku (neboli v každém řádku bude údaj o kolik jste vyšší než daná osoba. Pokud jste vyšší, bude tam kladná hodnota, pokud jste menší, bude tam záporné číslo)
 • Uspořádejte údaje pod vaším jmenem podle sloupce se jmény podle abecedy (Vaše jméno zůstane v prvním řádku, ostatní se uspořádá)
 • Změnit písmo v celé tabulce na Arial, velikost 10 b.
 • Sloupec datum přesunte na konec tabulky a sloupec C odstraňte (nyní byste vedle jména měli mít údaj o výšce.
 • Z údaje o jméně a o výšce sestavte čárový graf
 • Přizpůsobit šířku všech sloupců buňce s nejdelším obsahem
 • Před tabulku vložit nový řádek a do buňky A1 vložit tučnou kurzívou text Tabulka OpenOffice Calc; sloučením buněk přes šířku celé tabulky text vycentrovat
 • Tabulku orámovat a vystínovat podle vzoru
 • Aktuální list nazvat Tabulka 1
 • Smazat ostatní listy z tabulky

Bonus

Graf upravte tak, aby rozsah osy Y byl od 150 do 200cm

Impress

Vytvořte prezentaci v Impressu na téma Co užitečného jsem se na Rekvalifikačním kurzu naučil/a. Prezentace by měla mít alespoň 5 snímků a animované přechody.

Osobní nástroje